Disputas: Katrine Verena Wirgenes - Psykiatri

Cand.med. Katrine Verena Wirgenes  ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Genetic factors in schizophrenia associated with endophenotypes.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Assistant Professor Marleen de Moor, Department of Biological Psychology, Faculty of Psychology and Education, VU University Amsterdam, Nederland    
2. opponent: Professor Stefan Johansson, Institutt for biomedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen 
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Einar R. Heiervang, Enhet barne- og ungdomspsykiatri, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Hanne Flinstad Harbo, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ole A. Andreassen, Senter for psykoseforskning, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og doktorgradskandidat Katrine Verena Wirgenes har i sin avhandling «Genetic factors in schizophrenia associated with endophenotypes» identifisert genvarianter som kan forklare hvor alvorlige symptomer pasienter har og hvordan hjernens anatomi og hjernens aktivitet er endret ved alvorlige psykiske lidelser, slik som schizofreni og bipolar lidelse. Wirgenes har identifisert både genvarianter som pasienter med schizofreni var særlig sårbare for og genvarianter som bidrar til variasjon i hjernens anatomi og funksjon hos både syke og friske.

Alvorlige psykiske lidelser har stor variasjon i symptomer, forløp og alvorlighet. Kunnskap om årsaker og underliggende biologiske prosesser er begrenset, men arv og genetiske varianter er av stor betydning. Ettersom det er stor variasjon både i klinisk uttrykk og underliggende genetikk har det vært vanskelig å identifisere spesifikke genvarianter som gir økt risiko for sykdom. Gjennom dette doktorgradsarbeidet ble det identifisert enkelte genvarianter som er assosiert med kliniske kjennetegn på psykotiske lidelser, spesielt symptomer på realitetsbrist og forstyrrelse av tenkning, i tillegg til endring av hjerneanatomi vurdert med hjerneavbildning.

Doktorgradsarbeidet har bidratt til økt kunnskap om genetiske risikofaktorer ved schizofreni og bipolar lidelse og økt forståelse for hvordan genetikk spiller en rolle i sykdomsmekanismene ved lidelsene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

 


 

Publisert 20. nov. 2013 13:39 - Sist endret 22. nov. 2013 08:12