Disputas: Erik Sebastian Vik - Molekylærbiologi

M. Sc. Erik Sebastian Vik ved Institutt for klinisk medisinvil forsvare sin avhandling for graden p.hd. (philosophiae doctor): Processing of DNA and RNA substrates by endonuclease V.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Primo Schär, Department of Biomedicine, University of Basel, Sveits

2. opponent: Forsker Bodil Kavli, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, NTNU, Trondheim

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ludvig A. Munthe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bente Evy Halvorsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Ingrun Alseth, Avdeling for mikrobiologi, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Sammendrag

Doktorgradskandidat Erik Sebastian Vik har funnet en hittil ubeskrevet funksjon for enzymet endonuklease V (EndoV) som knytter det til metabolisme av ribonukleinsyre (RNA).

Arvematerialet vårt, DNA, kan få skader som må repareres for å unngå utvikling for eksempel kreft eller nevrodegenerative sykdommer. EndoV fra bakterier er beskrevet som det enzymet som initierer reparasjon av en type skade som kan oppstå i DNA. EndoV finnes også i menneskers celler, men det er uklart hvilken funksjon enzymet har her. Skaden EndoV er med på å reparere kalles inosin og skyldes en endring av basen adenin, en av byggesteinene i DNA. Inosin finnes også i RNA molekyler. RNA lages som en kopi av DNA og har mange viktige funksjoner i cellen. Det er for eksempel med på å lage proteiner og har viktige oppgaver knyttet til signalisering og regulering av cellulære prosesser. Inosin i RNA ansees ikke som en skade, men en nødvendig endring.  Inosin er for eksempel vanlig i RNA i sentralnervesystemet vårt. En enkelt endring fra adenin til inosin kan være nok til å slå en prosess av eller på og det er derfor veldig viktig at forholdet mellom adenin og inosin reguleres nøye.

I sin avhandling Processing of DNA and RNA substrates by endonuclease V har Erik Sebastian Vik og medarbeidere for første gang vist at et enzym kutter RNA molekyler med inosin og dermed kan være med på å regulere viktige prosesser i cellen. De har også vist at enzymet, som finnes i ulike organismer fra bakterier til mennesker, kan ha ulike funksjoner i mennesker sammenlignet med bakterier. I avhandlingen er det også beskrevet nye sider ved EndoV varianten fra bakterien Thermotoga maritima som bidrar til å øke kunnskapen omkring enzymet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 28. mars 2014 10:38 - Sist endret 28. mars 2014 10:39