Disputas: Ashi Sarfraz Ahmad - Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Cand.med. Ashi Sarfraz Ahmad ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fetal death – population-based studies of pregnancies in Norway.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Anne-Marie Nybo Andersen, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns Universitet, Danmark
  2. opponent: Professor Bo Jacobsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitetet, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Johanne Sundby, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Frode Vartdal, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Instituttleder Jeanette H. Magnus, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Sammendrag

På slutten av 1960 tallet døde nesten 1000 barn i mors liv årlig i Norge, dette tallet er nå redusert til under 300. Dermed har Norge en av de laveste fosterdødforekomstene i verden. Den største nedgangen har vært til termin (>37. svangerskapsuke) hvor fosterdødeligheten har blitt redusert med over 70%. Derimot har det vært en økning i fosterdød mellom svangerskapsuke 16 og 22 i løpet av perioden 1967-2006. Dette kommer frem i doktorgradsavhandlingen ”Fetal death – population-based studies of pregnancies in Norway”, hvor lege Ashi Sarfraz Ahmad og medarbeidere ved hjelp av tall fra Medisinsk fødselsregister har foretatt befolkningsbaserte epidemiologiske studier av dødfødsler.

Høy alder hos mor er en kjent risikofaktor for fosterdød, men årsaken til dette er ukjent. Ahmad og medarbeidere fant at eldre kvinner (>40 år) har økt risiko for fosterdød gjennom hele svangerskapet, dette gjaldt særlig etter svangerskapsuke 37, hvor risikoen var 2-3 ganger forhøyet. Imidlertid har den økte risikoen for fosterdød blant eldre fødende blitt vesentlig lavere i løpet av 1967–2006.

Kvinner med høyt blodtrykk i svangerskapet og svangerskapsforgiftning har økt risiko for fosterdød og risikoen tiltar særlig etter svangerskapsuke 40. Avhandlingen viser at risikoen for fosterdød blant kvinner med forhøyet blodtrykk har blitt redusert i løpet av årene 1967-2006, dette gjelder spesielt kvinner med svangerskapsforgiftning.

Parvovirus B19-infeksjon er en ”uskyldig” barnesykdom, som i svangerskapet kan forårsake fosterdød. Ahmad og medarbeidere undersøkte 281 kvinner med fosterdød og 957 kvinner med levendefødte barn, men fant at parvovirus B19-infeksjon ikke forekom hyppigere i svangerskap med fosterdød. Studien var basert på Toksoplasmosestudiens forskningsregister med serumprøver fra over 30.000 gravide kvinner.

Avhandlingen bidrar med nyttig kunnskap om betydningen av risikofaktorer for fosterdød, som kan være et nyttig supplement ved utarbeidelse av strategier for reduksjon av dødfødsler.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 24. nov. 2014 08:42