Disputas: Hilde Almåsbak - Immunologi

Cand. Scient. Hilde Almåsbak ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Adoptive T-cell therapy for B-cell malignancies: Transient redirection of T cells with a chimeric antigen receptor targeting the CD19 antigen.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Hinrich Abken, Center for Molecular Medicine Cologne, University of Cologne, Germany
  2. opponent: Researcher Angelica Loskog, Department of Immunology, Genetics and Pathology, Uppsala University; Sweden
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Åslaug Helland, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Bjarne Bogen, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Hovedveileder

Researcher Jon Amund Kyte, Section for Clinical Cancer Research, Department of Oncology, Oslo University Hospital, Radiumhospitalet

Sammendrag

Kronisk og akutt lymfatisk leukemi (KLL og ALL) kan potensielt kureres med cellegift og stamcelletransplantasjon. Mange pasienter blir likevel ikke kurert og pasienter som får tilbakefall har i prinsippet ikke noe effektivt behandlingstilbud. Stamcelle-transplantasjon innebærer høy risiko relatert til aggressiv forbehandling, samtidig som donor T celler som følger transplantatet kan angripe pasientens organer og forårsake transplantat-mot-vert sykdom (GVHD). I avhandlingen har Hilde Almåsbak utviklet en teknologiplattform hvor hun modifiserer pasientens egne T celler med en kimær antigen reseptor (CAR) som gir drap av leukemiceller uten risiko for GVHD. Reseptoren er rettet mot CD19-molekylet på normale såvel som maligne B celler. Når CAR-T cellen binder CD19 vil den drepe B-cellen og i tillegg lage signalmolekyler som fremmer generell antitumoraktivitet. Doktorarbeidet danner det eksperimentelle grunnlaget for etablering av en klinisk protokoll for bruk av CAR-T celler. De prekliniske studiene viser at CAR-T celler effektivt eliminerer leukemiceller in vitro og i musemodell for leukemi.

CAR-T celler er utprøvd med overbevisende suksess i pasienter med behandlings-resistent KLL og ALL i USA og ferske rapporter viser over 80 % komplett remisjon i ALL pasienter. Disse studiene er basert på at T cellene er permanent genmodifisert dvs. de utrykker CAR over tid, og dattercellene arver «CAR» noe som også medfører tap av normale B-celler over ubestemt tid. Teknologien som er utviklet i doktorgradsarbeidet skiller seg ut ved å være basert på transient modifisering slik at CD19-aktiviteten av T cellene begrenses til en uke. Transient teknologi har potensielt mange fordeler, både sikkerhetsmessig og økonomisk og det er derfor av stor allmenn interesse å kunne dokumentere effekt i pasientstudie. Doktorarbeidet leder frem til planlagt klinisk studie på pasienter med KLL/ALL som synes å bli Nordens første studie med CAR-T celler.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 3. juni 2014 10:43