Disputas : Astrid Elisabeth Voorham Tutturen - Biokjemi

M.Sc. Astrid Elisabeth Voorham Tutturen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Enrichment and identification of citrullinated proteins in biological samples.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Dieter Deforce, Laboratory of Pharmaceutical Biotechnology, Ghent University, Ghent, Belgia.


2. opponent: Forsker Eva Veiseth-Kent, matforskningsinstituttet Nofima, Ås, Norge.


3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Berit Flatø, Avdeling for revmatologi, hud- og infeksjonssykdommer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Leder av disputas

Professor Magnar Bjørås, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Proessor Ludvig Magne Sollid, Senter for immunregulering, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Revmatoid artritt (RA), bedre kjent som leddgikt, er en alvorlig og kronisk betennelsessykdom som fører til destruksjon av ledd. RA er en autoimmun sykdom, det vil si at immunforsvaret reagerer på kroppseget materiale, og flertallet av RA pasienter har en immunrespons mot proteiner med en bestemt modifikasjon, nemlig proteincitrullinering. Proteincitrullinering er en modifikasjon mediert av en bestemt gruppe av enzymer som konverterer aminosyren arginin til aminosyren citrullin, og det er kun etter denne modifiseringen at citrullin kan forekomme i proteiner. Citrullinering gir kun en liten masseøkning, men fjerner en positiv ladning per modifisert arginin og kan dermed føre til dramatiske endringer i proteinets struktur og evne til å interagere med andre proteiner. Proteincitrullinering forekommer i flere biologiske prosesser som programmert celledød og genregulering, men er også assosiert med sykdommer som kreft, neurodegenerative sykdommer og autoimmune sykdommer som multippel sklerose, psoriasis og RA. Antistoffrespons mot citrullinerte proteiner er imidlertid så spesifikk for RA at disse brukes som en del av diagnostiseringen av denne sykdommen. Kunnskapen om hvilke proteiner som blir citrullinert er allikevel fortsatt begrenset.

Identifiseringen av citrullinerte proteiner i pasientprøver har vært vanskelig siden slike prøver er svært komplekse og forekomsten av citrullinerte proteiner lav. Derfor har vi i denne avhandlingen utviklet teknikker som muliggjør selektiv anrikning av disse proteinene fra komplekse prøver. Basert på kjemisk merking av citrullinsidekjeden kan citrullinerte proteiner anrikes for så å identifiseres ved hjelp av massespektrometrisk analyse. Utviklingen av slike teknikker vil kunne bidra til større innsikt i funksjonen av proteincitrullinering, både i biologiske prosesser og i forbindelse med sykdom.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Høiland Stenersen

Publisert 6. mai 2014 10:09 - Sist endret 6. mai 2014 19:38