Disputas: Touraj Ayazi - Psykiatri

Cand. psychol. Touraj Ayazi ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mental disorders, disability and attitude towards the mentally ill in South Sudan: A community study from a low-income, post-conflict country.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor emeritus Lars Jacobsson, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, Sverige
  2. opponent: Seniorforsker Edith Montgomery, DIGNITY - Dansk Institut Mod Tortur, København, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Reidar Tyssen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Christine Friestad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Edvard Hauff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Psykolog og forsker Touraj Ayazi har gjennomført en forskningsundersøkelse av befolkningens psykiske helse i Sør Sudan. Resultatet viser at krig og konflikt forårsaker langt flere psykiske lidelser enn ‘posttraumatisk stresslidelse’ (PTSD). Det psykiske helsearbeidet bør derfor ikke begrenses til kun arbeid med traumer, men også inkludere andre psykiske lidelser.

Viktigheten av psykisk helsearbeid i konfliktrammede samfunn har fått økt oppmerksomhet i det internasjonale humanitære arbeidet. Satsing på psykisk helse i post-konflikt samfunn er med å forebygge oppblussing av nye konflikter og er viktig for gjenoppbygging av samfunnet. Oppmerksomheten rundt psykiske lidelser er gjerne høyest i det en væpnet konflikt avtar og internasjonal bistand begynner å komme på plass i de konfliktrammede områdene. ‘Posttraumatisk stresslidelse’ (PTSD) har blitt symbolet på konfliktenes brutale konsekvenser for befolkningens psyke. Dette har imidlertid ført til for lite fokus på andre psykiske lidelser, som også er forårsaket av væpnet konflikt.

Avhandlingen “Mental disorders, disability and attitude towards the mentally ill in South Sudan: A community study from a low-income, post-conflict country” konkluderer med:

  • I samfunn rammet av væpnet konflikt vil det være behov for satsing på psykisk helsearbeid utover den akutte post-konflikt fasen.
  • Betydningen av sosiale og økonomiske faktorer for befolkningens psykisk helse bør ikke undervurderes i post-konflikt samfunn.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

 

Publisert 4. juni 2014 09:47 - Sist endret 4. juni 2014 12:48