Disputas: Bente Vilming Elgaaen - Gynekologisk kreft

Cand. med. Bente Vilming Elgaaen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Gene expression in ovarian carcinoma and correlation with prognostic factors and survival - A study of mRNA and miRNA profiling and differentiality.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Helga Salvesen, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen

2. opponent: Overlege Joseph W. Carlson, Institutionen för onkologi-patologi, Karolinska Institutet, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis G. Cecilie Alfsen, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Stein Olav Kvaløy, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Kaare M. Gautvik, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Endret genuttrykk ved eggstokkreft og betydning for prognose og overlevelse

Lege og forsker Bente Vilming Elgaaen har identifisert de genuttrykk som er mest forandret i ulike typer eggstokkreft, hvorav noen er assosiert med prognose og overlevelse.

Eggstokkreft er den fjerde hyppigste årsak til kreftdød blant kvinner i Norge. De aller fleste tilfeller oppdages i sene stadier, der færre enn 30 % av pasientene er i live etter fem år.

Det finnes flere undergrupper av eggstokkreft. Til tross for at disse gruppene adskiller seg både genetisk, biologisk og klinisk, behandles pasientene i dag stort sett likt fordi kunnskapen om disse forskjellene er mangelfull. Økt innsikt i mekanismene bak utviklingen av eggstokkreft, inklusive de gener som er involvert, er grunnleggende for å kunne utvikle en mer persontilpasset behandlingsstrategi. Dette vil forhåpentligvis på sikt bedre prognosen for disse pasientene.

I sin avhandling Gene expression in ovarian carcinoma and correlation with prognostic factors and survival - A study of mRNA and miRNA profiling and differentiality har Bente Vilming Elgaaen og hennes medarbeidere undersøkt genuttrykket for alle kjente gener i ulike typer eggstokkreft og friske eggstokker, og funnet at det finnes klare forskjeller mellom de ulike gruppene. Ved de utførte analyser ble mengden mRNA og miRNA beregnet. Mens det fra mRNA produseres protein, har miRNA vist å regulere mRNA-nivået, noe som kan bidra til å styre proteinproduksjonen. Vilming Elgaaen har også vist at flere av de genuttrykk som er mest forandret kan ha betydning for prognose og overlevelse hos pasienter med eggstokkreft, og dessuten kartlagt samspillet mellom mange av disse genene. Mange av de identifiserte genene deltar med stor sannsynlighet i utvikling av eggstokkreft, og kan representere angrepspunkter for fremtidig målrettet behandling av pasienter med eggstokkreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 7. mars 2014 11:11 - Sist endret 12. mars 2014 08:04