Disputas: Hilde Moseby Berge - Idrettskardiologi

Cand.med. Hilde Moseby Berge ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The Norwegian athletes’ heart. Cardiac screening of 595 professional soccer players.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Dr. med. Christian Schmied, Outpatient Clinic and Sports Cardiology, University of Zürich, Sveits
  2. opponent: Professor Eva Nylander, Institutionen för medicin och hälsa, Linköpings universitet, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Knut Stavem, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Sverre Erik Kjeldsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Kjetil Steine, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo

Sammendrag:

Idrettslege og forsker Hilde Moseby Berge har vist at ultralydundersøkelse (ekko) av hjertet hos friske fotballspillere er unødvendig. Nye kriterier for tolking av EKG hos idrettsutøvere gjør hjertescreening billigere og enklere tilgjengelig. Høyt blodtrykk er den viktigste risikofaktoren for hjertesykdom hos fotballspillere.

I 2008 ble 595 norske fotballspillere hjertescreenet med blodtrykk, EKG og ekko-undersøkelse av hjertet. Undersøkelsene var pålagt av Norges fotballforbund, og ble utført som et forskningsprosjekt for å øke kunnskapen om hjertescreening.

I sin doktoravhandling Det norske idrettshjertet. Hjertescreening av 595 profesjonelle fotballspillere har Berge og medarbeidere ved Senter for idrettsskadeforskning ved NIH vist at blodtrykk og EKG er de viktigste metodene for å oppdage økt risiko for hjertesykdom hos spillere. Bruk av obligatorisk ekko-undersøkelse ga liten tilleggsinformasjon. Bare to menn ble plassert på benken over lengre tid, begge fordi de hadde veldig høyt blodtrykk. Så mange som en fjerdedel av spillerne hadde forhøyet blodtrykk, og forskerne så at det høye blodtrykket var assosiert med store hjerter og stivere blodårer. Dette gir grunn til å tro at høyt blodtrykk kan være skadelig også hos unge idrettsutøvere. Ved å måle blodtrykket i et helt døgn fant de også at halvparten av spillerne hadde høyt blodtrykk om natten. Dette kan tyde på at spillerne opplever mye stress.

Hilde Moseby Berge fant også at det var vanskelig å studere EKG-forandringer hos idrettsutøvere på en vitenskapelig måte, fordi metodene i andre studier er dårlig beskrevet og varierer mye. Hun fant at antall unormale funn på EKG ble halvert når hun gjorde målingene selv på skjermen, sammenlignet med automatiske målinger fra EKG-apparatet. Med de nye Seattle-kriteriene for å tolke EKG ble også antall unormale funn halvert. Med sine EKG-arbeider har hun satt søkelyset på hvor viktig det er at alle tar EKG på samme måte og bruker samme kriterier for hva som er unormalt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik Eugen Christiansen

Publisert 9. sep. 2014 09:11 - Sist endret 9. sep. 2014 10:39