Disputas: Espen Berner - Gynekologi

Cand.med. Espen Berner ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Laparoscopic hysterectomy in benign gynaecological conditions. Outcomes after total laparoscopic hysterectomy and laparoscopic supracervical hysterectomy, a comparison of surgical procedures.

Prøveforelesning

Se prøveforelesing

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Associate Professor Jon Ivar Einarsson, Obstetrics and Gynecology, Harvard Medical School, Boston, MA, USA
  2. opponent: Professor Marie Ellström Engh, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tom Tanbo, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Eirik Fosse, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Marit Lieng, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Espen Berner har i sin avhandling sammenliknet operasjonsmetoder for å fjerne livmoren (gresk: hysterektomi).

Kvinner i Norge blir tilbudt ulik kirurgisk behandling avhengig av behandingssted. En høy andel norske kvinner blir behandet med en åpen operasjon ved hysterektomi. Dette fører til store operasjonarr, økt risiko for komplikasjoner og lengre sykmelding. Mange av disse kvinnene kunne heller blitt tilbudt fjerning av livmoren ved kikkhullsoperasjon. Hovedspørsmålet i denne avhandlingen er hvorvidt kvinner som fjerner livmoren ved godartet lidelse bør beholde eller fjerne livmorhalsen ved operasjonen? Hvilken operasjonsmetode er best og hva synes kvinnen selv?

I sin avhandling Laparoscopic hysterectomy in benign gynaecological conditions har Espen Berner og hans medarbeidere vist at det ikke er noen forskjeller i kvinnenes livskvalitet, smerter eller fornøydhet med operasjonen når man sammenlikner to metoder for å fjerne livmoren ved kikkhullsoperasjon. Det er dermed ikke er nødvendig å fjerne livmorhalsen ved hysterektomi på grunn av godartet lidelse. Gjennom å beholde livmorhalsen ved fjerning av livmoren kan flere norske kvinner tilbys en moderne kikkhullsoperasjon med færre komplikasjoner og kortere sykefravær. Avhandlingen anbefaler i tillegg at kvinnene må få god informasjon om fordeler og ulemper med de alternative operasjonsmetodene og selv få ta del i valg av metode.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 1. des. 2014 08:25 - Sist endret 1. des. 2014 10:48