Disputas: Tonje Søraas Birkenes - Akuttmedisin

M.Sc. Tonje Søraas Birkenes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden phd. (philosophiae doctor): More and better CPR to victims of sudden cardiac arrest.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Adjungeret lektor Erika Frischknecht Christensen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark

2. opponent: Førsteamanuensis Stephen J.M.Sollid, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ingebjørg Seljeflot, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Tor Inge Tønnessen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jo Kramer-Johansen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hvert år får omtrent 2500 nordmenn hjertestans, og tidlig start av god hjertelungeredning (HLR) kan mer enn doble sjansen for å overleve. Tonje Søraas Birkenes har sammen med kolleger derfor videreutviklet veiledningen som hjelper den som ringer 113 til å gjøre bedre HLR.

Å være vitne til plutselig hjertestans oppleves stressende, og mange husker ikke hva de skal gjøre. I mange tilfeller er innringer også usikker på om det er hjertestans. Derfor trenger de fleste livreddere effektiv og kontinuerlig støtte fra 113, både de som har lært- og de som ikke har lært HLR.

I sin avhandling More and better CPR to victims of sudden cardiac arrest har Tonje Søraas Birkenes sammen med kolleger ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning og Laerdal Medical videreutviklet og testet instruksjonene i Norsk Indeks for Medisinsk Nødtelefon som brukes av 113 ved mistanke om hjertestans. De nye instruksjonene er basert på et tettere samarbeid mellom livredder og 113. Med høyttalerfunksjonen aktiv, kan 113 gi instruksjoner, stille spørsmål om HLR-teknikk og oppmuntre mens innringer utfører HLR. I simulering har hun vist at voksne og eldre legfolk kan aktivere høytalerfunksjonen på sin egen mobiltelefon og at de dermed kan kommunisere med 113 og utføre HLR samtidig. Kontinuerlig tilbakemelding fra 113 bidro til at kvaliteten på HLR forbedret seg under simuleringen. Bedre utført hjertelungeredning betyr større sjanse for å overleve for pasienten.
Gruppen har også utviklet et nytt kurs i HLR for målgruppen voksne og eldre. Kurset skal gi folk større trygghet i å håndtere akutte situasjoner ved å øve på samarbeid med 113. Deltakerne lærer det viktigste først; å gjenkjenne hjertestans og å gjøre gode brystkompresjoner, begge deler sammen med 113-operatøren.  I kurset lærer også deltakerne å bruke høyttalerfunksjonen på sin egen mobiltelefon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 25. apr. 2014 08:07 - Sist endret 28. apr. 2014 08:34