Disputas: John Andreas Bjørneboe - Idrettsmedisin

Cand.med. John Andreas Bjørneboe ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Injury surveillance and prevention in male professional football.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Divisjonssjef Harald Roos, Skånes Universitetsjukhus, Lund, Sverige
  2. opponent: Professor Cecilie Røe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kjersti Storheim, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Inger Holm, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Thor Einar Andersen, Norges idrettshøgskole

Sammendrag

Lege og forsker John Bjørneboe har i sin doktoravhandling ”Injury surveillance and prevention in male professional football” arbeidet med skaderegistrering og skadeforebygging i Tippeligaen.

Tidligere forskning viser at hver spiller i en toppklubb har i snitt 2 skader per sesong, og at skaderisiko i fotball er 1000 ganger høyere enn innen bygg- og anleggsbransjen. Gjennom den daglige skaderegistreringen i Tippeligaen fant man en økning i risiko for akutte kampskader i perioden 2002 til 2007, det var ingen endring i risiko for treningsskader eller belastningsskader. I 2004 kom kunstgress for alvor inn i Tippeligaspillernes hverdag, men gjennom den pågående skaderegistreringen i Tippeligaen kunne Bjørneboe og medarbeidere vise at det ikke var noen økt risiko for akutte skader på kunstgress sammenlignet med naturgress.

Gjennom videoanalyse fant Bjørneboe og medarbeidere en høyere forekomst av situasjoner med høy risiko for skade i Tippeligaen i 2010 sammenlignet med 2000.  Dette førte til at Norges fotballforbund i samarbeid med UEFA og Senter for idrettsskadeforskning implementerte en strengere regeltolkning i Tippeligaen i et forsøk på å redusere skadefrekvensen. Resultatene viser ingen endring i skadeforekomst, men gledelig fant man færre situasjoner hvor det var kontakt mellom arm/albue og hode.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 5. sep. 2014 11:04 - Sist endret 5. sep. 2014 11:04