Disputas: Unni Bratlien - Psykiatri

Cand. Med. Unni Bratlien ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The relevance of premorbid and prodromal phases in psychotic disorders.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Associate professor Lena Flyckt, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Psykologspesialist Jan Egil Nordvik, Sunnaas sykehus HF, Nesoddtangen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emerita Berit Grøholt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Tore Gude, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Merete Glenne Øie, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Unni Bratlien fant at nedsatt sosial funksjon i forhold til venner og fritidsaktiviteter ved første gangs behandling for psykoselidelse starter før 11 års alder. Opplevd dårlig økonomi hos egne foreldre sammenlignet med hos jevnaldrende i 16 års alder, gir økt risiko for seinere psykoselidelse. Forekomst av opplevd spiseforstyrrelse i 16 års alder er økt hos ungdom som seinere utvikler psykoselidelse. Ungdom i 16 års alder som seinere utvikler psykoselidelse oppsøker ikke helsetjenesten i ungdomsalder mer enn friske.

Unni Bratlien har undersøkt psykiske og fysiske plager, tankemessig funksjon, sosial funksjon, forhold i omgivelsene og bruk av helsetjenester hos ungdom i 16 års alder som seinere utviklet schizofreni, manisk depressive- eller andre psykoselidelser i Oslo, Hedmark og Oppland. Det ble sammenlignet med en frisk kontrollgruppe.

Psykoselidelser bryter ofte ut i ungdomstid og tidlig voksen alder. Vi vet at ungdom i dag kommer seint til behandling for disse plagene. Tidlig behandling kan hindre at ungdommene isolerer seg og mister kontakt med venner, familie og skole- eller arbeidssituasjon, og gjør også at sjansen for å bli frisk øker. Ungdom i risikogruppene bør fanges opp tidlig og tilbys adekvat hjelp for om mulig å hindre at psykosesykdom bryter ut, at de isolerer seg fra venner og forhindre at det går lang tid fra sykdom bryter ut til de kommer i behandling.

Helsesøstertjenesten i ungdomsskoler og videregående skole bør være oppmerksomme på spiseforstyrrelser som ett av flere tidlige tegn på mulig seinere psykoselidelse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 14. mai 2014 10:35 - Sist endret 16. mai 2014 09:08