Disputas: Anne Charlotte Brun - Pediatri

Cand.med. Anne Charlotte Brun ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Influence of proteins in meals on rate of gastric emptying, gastrointestinal symptoms and gastric myoelectrical activity in children with cerebral palsy.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor emeritus Peter Milla, UCL Institute of Child Health, University College London, England
  2. opponent: Førsteamanuensis Guro Lillemoen Andersen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim og Sykehuset i Vestfold, Tønsberg.
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Britt Nakstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Ragnhild Emblem, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Avdelingsleder Asle W. Medhus, Gastromedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Sammendrag

Barnelege Anne Charlotte Brun har funnet ut at proteinsammensetningen i sondeløsninger påvirker tømningshastigheten fra magesekken. Hun viser også at forskjellige proteiner i ernæringsløsninger kan gi ulik grad av mage-tarm plager hos barn med cerebral parese (CP) som er avhengig av sondeernæring som settes rett inn i magesekken via ”knapp” på magen.

I sin avhandling ”Influence of proteins in meals on rate of gastric emptying, gastrointestinal symptoms and gastric myoelectrical activity in children with cerebral palsy” undersøkte Brun barn med alvorlig CP. Disse barna har ofte ernæringsproblemer, og selv om man kan ernære dem via ”knapp”, er det mange som fortsetter å ha oppkast og andre mage-tarm plager.  Noen opereres med såkalt Nissen fundoplikasjon for å forhindre refluks (sure oppstøt) og oppkast. Hovedformålet med denne studien var å undersøke om noen ernæringsløsninger tolereres bedre enn andre og se om tømningshastigheten fra magesekken påvirkes av type protein i ernæringsløsningen.

Alle barna i studien ble testet for ulike sondeløsninger, hvor kun proteindelen varierte. Ved hjelp av en pusteprøve, fant Brun og medarbeidere ut at en løsning med 40 % kasein og 60 % myse tømmes signifikant raskere fra magesekken enn en løsning med 100% kasein. Resultatene viste også at CP-barn som er operert med Nissen fundoplikasjon får signifikant mer mage-tarm plager etter en løsning som tømmes raskt.

Brun og medarbeidere undersøkte også om forskjellige proteiner i ernæringsløsninger påvirker magesekkens naturlige rytmiske tømningsmønster (myoelektrisk aktivitet). Dette ble gjort ved å feste elektroder til huden over magesekken (elektrogastrografi). De fant at barn med CP får en unormal rytmisk aktivitet etter måltider uavhengig av type proteiner.  Dette skyldes antagelig grunnlidelsen CP.

Studien viser at det er forskjell i tømningshastighet avhengig av type protein i ernæringsløsningene. Resultatene kan brukes videre i arbeidet med å ”skreddersy” ernæringsløsninger til barn som sondeernæres slik at de kan få løsninger som tolereres best mulig og derved bedrer disse barnas ernæringsstatus.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 14. nov. 2014 10:28 - Sist endret 14. nov. 2014 10:57