Disputas: Jarle Bruun - Cellebiologi og genetikk

M.sc. Jarle Bruun ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Biomarkers with functional and clinical impact on colorectal cancer

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor David J. Kerr, Nuffield Division of Clinical and Laboratory Sciences, John Radcliffe Infirmary og University of Oxford, England
  • 2. opponent: Professor Leonor David, IPATIMUP, Faculty of Medicine, University of Porto, Portugal
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kjetil Taskén, Centre for Molecular Medicine Norway, Nordic EMBL Partnership og Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ragnhild Emblem, Avdeling for gastro- og barnekirurgi, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ragnhild A. Lothe, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet
 

Sammendrag

Ny molekylær biomarkør for risikostratifisering av tarmkreft

Forsker og molekylærbiolog Jarle Bruun har funnet en ny prognostisk biomarkør som kan bidra til å identifisere klinisk relevante subgrupper av pasienter med høy risiko for tilbakefall etter tarmkreftkirurgi. Biomarkøren er et sentralt protein i normal cellesyklus og er i denne avhandlingen vist å være endret i kreftsvulster.

Cellegift gis ikke som standard tilleggsbehandling for pasienter med tarmkreft uten spredning (stadium II). Den nye biomarkøren kan fortelle legene hvem som har så høy risiko for tilbakefall at tilleggsbehandling, og muligens ny eksperimentell behandling, bør vurderes. Dette er den første biomarkøren som bidrar med prognostisk informasjon innenfor begge molekylære hovedgrupper av pasienter med tarmkreft; både de med svulster som karakteriseres av defekt DNA-reparasjonsmaskineri og de som har mange kromsomfeil. Bruun har også utført flere cellebiologiske og genetiske eksperimenter som tyder på at denne biomarkøren er funksjonellt viktig i utvikling av tarmkreft. Et innovasjonsløp er startet mtp å utvikle en molekylær test som kan tas i bruk i klinikken innen få år hvis resultater fra en ekstern validering gir samme resultat. Et samarbeid med et amerikansk kreftsenter er igangsatt.

I sin avhandling «Biomarkører med funksjonell og klinisk betydning for tykk- og endetarmskreft har Bruun og hans medarbeidere i tillegg avdekket funksjonelle og prognostiske sammenhenger for flere biomarkører innenfor celle-celle kommunikasjon og celle-signalering, men disse funnene har foreløpig ingen direkte klinisk relevans.

Stadig flere pasienter blir diagnostisert med tarmkreft hvert år i takt med at verdens befolkning vokser og eldes i et dramatisk tempo. Fremtidens kreftbehandling avhenger av at man i større grad oppdager kreft ved tidlige stadier, mens pasienten ennå kan kureres ved kirurgi, samtidig som vi må vite hvem som trenger ekstra behandling og hvilken type behandling de har mest nytte av basert på den molekylære signaturen til svulsten. Forskning på biomarkører er avgjørende for å avdekke denne informasjonen.

Arbeidet har blitt utført ved Seksjon for Kreftforebygging ved Radiumhospitalet i Oslo under veiledning av professor Ragnhild A. Lothe.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 9. apr. 2014 13:26 - Sist endret 10. apr. 2014 09:50