Disputas: Olivera Casar-Borota - Patologi

Cand.med. Olivera Casar-Borota ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden  ph.d. (philosophiae doctor): Morphological and molecular features of pituitary adenomas: A clinicopathological study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Jacqueline Trouillas, INSERM, Faculté de Medicine, Lyon, Frankrike.
2. opponent: Chief Physician Marianne Skovsager Andersen, Endokrinologisk avdeling, Odense universitetssykehus, Danmark.
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Trond Sundby Halstensen, Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor emeritus Aasmund Berner, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jahn M. Nesland, Avdeling for patologi, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Hypofyseadenomer utgjør 10-15% av intrakranielle svulster hos voksne og forårsaker symptomer som resultat av lokal vekst og/eller økt hormonproduksjon. Behandlingen baseres på kombinasjon av kirugi, medikamentell behandling og i enkelte tilfeller i tillegg strålebehandling. En del pasienter responderer imidlertid dårlig selv på en kombinert behandling.  Det er derfor viktig å identifisere morfologiske og genetiske biomarkører  som kan forutsi respons på medikamentell behandling hos pasienter med hypofyseadenomer.

Olivera Casar-Borota og medforfattere har i avhandling ”Morphological and molecular features of pituitary adenomas: a clinicopathological study” vist at høyt uttrykk av somatostatin reseptorer, spesielt somatostatin reseptor subtype 2A korrelerer med god behandlingseffekt med octreotid, den hyppigst anvendte somatostatin analog ved behandling av pasienter med akromegali. Andre morfologiske trekk i vekst hormon produserende adenomer som korrelerer med bedre respons på octreotid behandling og som kan undersøkes ved hjelp av immunhistokjemi er så kalt ”densely granulated” cytokeratin mønster og utrykk av E-cadherin, markør for epitelial differensiering i tumorceller. I motsetning til enkelte tidligere studier, påviste forfatterne i denne studien ingen effekt av en aktiverende mutasjon i Gs protein på octreotid behandling. I en stor serie av hypofysetumorer av ulike subtyper har forfatterne undersøkt KIT protein og gen, ”target” for molekylær behandling ved flere maligne svulster, som tidligere ikke har blitt undersøkt i hypofyseadenomer.

Avhandlingen understreker betydelse av histopatologiske metoder, først og fremst immunhistokjemisk analyse av somatostatin reseptorer i veksthormon- produserende hypofysesvulster med henblikk på bedre stratifisering av medikamentell behandling hos pasienter med akromegali.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 11. feb. 2014 11:10 - Sist endret 11. feb. 2014 11:16