Disputas: Jon Dahl - Ortopedisk kirurgi

Cand.med. Jon Dahl ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Wear and wear measurement in total and hemi hip replacement.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Førsteamanuensis Gunnar Flivik, Skånes Universitetsjukhus, Lund, Sverige
  2. opponent: Overlege Thord von Schewelov, Skånes Universitetsjukhus, Malmø, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Cecilie Røe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Stein A. Evensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Stephan M. Röhrl, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Slitasje og slitasjemålinger av hofteproteser

Lege og forsker Jon Dahl har funnet ut at leddhoder av et keramisk materiale halverer plastslitasjen i hofteproteser etter ti år i to uavhengige studier. Slitasje og påfølgende beintap er en av hovedårsakene til at hofteproteser løsner og må skiftes ut ved en reoperasjon. Det er ca 8000 pasienter i året som blir operert med hofteprotese i Norge og det gjøres ca 1300 reoperasjoner. Slitasje av en hofteprotese er avhengig av hvor mye den brukes. Dahl og medarbeidere mener man bør vurdere å bruke keramiske hoder hos unge og aktive pasienter for å redusere slitasjen. Funnene kan på sikt være med på å redusere andelen pasienter som må gjennomgå en reoperasjon på grunn av en løsnet hofteprotese.

I sin avhandling ”Wear and wear measurement in total and hemi hip replacement” presenterer Dahl og medarbeidere i tillegg to nye og svært nøyaktige målemetoder med røntgen etter hofteprotesekirurgi. Den første er en metode for å måle slitasje av plastforingen etter totalprotese med røntgenstereometri uten at det er nødvendig å ha tidligere røntgenbilder tilgjengelig og den andre er en metode for måling av bruskslitasje etter halvprotese som følge av lårhalsbrudd.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 22. aug. 2014 07:00 - Sist endret 25. aug. 2014 09:12