Disputas: Emil Knut Stenersen Espe - Medisinsk fysikk

M.Sc Emil Knut Stenersen Espe ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Measuring in vivo Regional Myocardial Function Using High-Field MRI.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Overlege Stein Ørn, Kardiologisk avdeling, Stavanger universitetssykehus
  2. opponent: Docent Einar Heiberg, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitetet, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bente Halvorsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Harald Alfred Stenmark, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ivar Sjaastad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Fysiker Emil Espe har videreutviklet MR-avbildingsmetoder for å studere hjertets funksjon.

Hjertets hovedfunksjon er å pumpe blodet rundt i kroppen. Dersom en liten del av hjertemuskelen utsettes for skade, for eksempel ved et hjerteinfarkt, vil den gjenværende "friske" delen av hjertet kunne overta arbeidet og i stor grad opprettholde hjertets pumpeevne. Likevel vil det noen ganger kunne oppstå en situasjon der hjertet gjennomgår en forandring som, over tid, reduserer pumpeevnen, slik at kroppens ikke får tilstrekkelig blodforsyning. Denne tilstanden kalles hjertesvikt, og er en alvorlig diagnose. Hvordan denne prosessen foregår, fra en liten skade (infarkt) til en alvorlig hjertesykdom (hjertesvikt) har fortsatt mange uløste spørsmål ved seg.

I denne studien har vi videreutviklet metoder basert på MRI (magnetisk resonans), slik at vi med stor nøyaktighet kan måle bevegelsen og funksjonen til hjertet igjennom hele syklus; det vil si når det trekker seg sammen for å pumpe blod, og når det slapper av for å fylles. Dette kan vi gjøre mens hjertet arbeider som normalt inni kroppen. En skade i hjertet vil endre bevegelsesmønsteret til hjertemuskelen, og vi kan bruke disse nye metodene til å beregne hvordan dette påvirker bevegelseshastigheter, strekk, kompresjon og fysisk arbeid utført i ulike områder i hjertet. Gjennom dette prosjektet har vi utviklet forbedret metodologi som kan bidra med ny kunnskap om prosessene bak hjertesykdom, og dermed til forbedret behandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 27. mai 2014 09:14 - Sist endret 30. mai 2014 09:38