Disputas: Eva Astrid Øverland - Obstetrikk (Fødselshjelp).

Cand.med Eva Astrid Øverland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Shoulder dystocia at delivery: population-based studies of risk factors.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Niels Uldbjerg, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Aarhus, Danmark.
  • 2. opponent: Professor Pål Øian, Kvinneklinikken, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Flem Jacobsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo, Norge.

Leder av disputas

Professor Ida Rashida Khan Bukholm, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Anne Eskild, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Risikofaktorer for at barnet skal sette seg fast under forløsningen

Lege og forsker Eva Astrid Øverland har studert risikofaktorer for vanskelig skulderforløsning. Vanskelig skulderforløsning, eller fastsittende skuldre, er en sjelden komplikasjon som kan medføre alvorlige skader både hos mor og barn. Komplikasjonen er potensielt dødelig for barnet.

I sin avhandling Shoulder dystocia at delivery; population-based studies of risk factors har Eva Astrid Øverland og medarbeidere brukte data fra Medisinsk fødselsregister og studert over 2 millioner vaginale fødsler i Norge i perioden 1967-2009. I syv promille av fødslene var barnets skuldre vanskelig å forløse.

Høy fødselsvekt var den desidert viktigste risikofaktoren, og hvis barnet veide over 5 kg ved fødsel var det over hundre ganger så høy risiko for at barnets skuldre skulle sette seg fast under forløsning sammenlignet med hvis barnet var lite eller normalt stort (< 3,5 kg). Avhandlingen viser at hvis barnet var stort, forekom vanskelig skulderforløsning oftere hos kvinner som hadde født tidligere enn hos førstegangsfødende kvinner. Hvis barnet var stort, var det også større risiko for en vanskelig skulderforløsning hvis fødselen skjedde før termin sammenlignet med om fødsel skjedde til termin eller på overtid.

En kvinne som har opplevd vanskelig skulderforløsning ved en tidligere fødsel, har over 7% risiko for å oppleve en vanskelig skulderforløsning også ved neste fødsel. Imidlertid er risikoen for gjentagelse avhengig av vekten til barnet. Hvis barnet hun bærer veier mer enn 4,5 kg, har hun en risiko på over 20% for å oppleve vanskelig skulderforløsning på nytt. For denne kvinnen vil et planlagt keisersnitt være den foretrukne forløsningsmetoden. Hvis hun derimot bærer et barn med lav eller normal vekt er gjentagelsesrisikoen for vanskelig skulderforløsning lav (< 1 %), og hun kan føde vaginalt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

 

Publisert 31. okt. 2014 08:26 - Sist endret 27. nov. 2014 08:31