Disputas: Karen Minde Fagerli - Revmatologi

Cand.med. Karen Minde Fagerli ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Clinical use and effectiveness of disease-modifying treatments in patients with spondyloarthritis including psoriatic arthritis. Results from the NOR-DMARD register.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Senior lecturer Philip Helliwell, Leeds Institute of Rheumatic and Musculoskeletal Medicine, University of Leeds, England
  2. opponent: Professor Loreto Carmona, Instituto de Salud Musculoesquelética, Madrid, Spania
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ivar Sjaastad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Berit Flatø, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tore Kristian Kvien, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Pasienter med ankyloserende spondylitt og psoriasisleddgikt som ikke har effekt av et biologisk legemiddel av typen TNF-hemmer, har få behandlingsalternativer, men noen pasienter kan bevare nytten av TNF-hemmeren ved samtidig bruk av et annet legemiddel.  Dette er blant hovedfunnene i doktorgradsavhandlingen til lege og forsker Karen Minde Fagerli ved Diakonhjemmet Sykehus.

Biologiske legemidler har i senere år revolusjonert behandlingen av mange sykdommer, inkludert revmatiske, men en andel av pasientene mister eller oppnår ikke effekt. Videre kan behandlingen kan gi bivirkninger, og den er kostbar – i 2013 utgjorde TNF-hemmere 35 % av sykehusenes legemiddelutgifter. I sin avhandling ”Clinical use and effectiveness of disease-modifying treatments in patients with spondyloarthritis including psoriatic arthritis” har Karen Minde Fagerli undersøkt hvordan TNF-hemmere har blitt brukt blant pasienter med psoriasisleddgikt og ankyloserende spondylitt (også kjent som Bekhterevs sykdom) ved 5 norske sykehus. Hun fant at norske legers praksis for å starte slik behandling hos pasienter med ankyloserende spondylitt samsvarer godt med nye foreslåtte internasjonale kriterier. Et annet funn var at effekten av den tidligere standardbehandlingen med legemiddelet sulfasalazin (Salazopyrin) sjelden var tilstrekkelig, men kunne forsøkes uten økt risiko for dårligere effekt av en TNF-hemmer senere. En studie av pasienter med psoriasisleddgikt viste en mulig fordel av å gi TNF-hemmer sammen med legemiddelet metotreksat, men tilleggsverdien ser ut til å variere mellom forskjellige typer TNF-hemmere. Hos pasienter med psoriasisleddgikt som ikke tålte eller ikke hadde effekt av en TNF-hemmer, var det få som oppnådde god effekt ved bytte til en annen TNF-hemmer. Dette kan ha betydning for bruken av nye legemidler for psoriasisleddgikt. Funnene er fra NOR-DMARD-studien hvor man i snart 15 år har fulgt pasienter med revmatisk sykdom behandlet i Oslo, Drammen, Tromsø, Trondheim og Lillehammer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 

Publisert 12. sep. 2014 16:21 - Sist endret 24. sep. 2014 09:42