Disputas: Thomas Fleischer - Genetikk

M.Sc. Thomas Fleischer  ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epigenetic alterations in breast cancer: implications on classification and prognosis.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Group Head Gareth Bond, Ludwig Institute for Cancer Research, University of Oxford, UK

2. opponent: Assistant Professor Suzette Delaloge, Gustave Roussy Institute, Frankrike

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Solveig Norheim Andersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bettina K. Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Vessela N. Kristensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Karakterisering av brystkreft ved hjelp av DNA metylering

Epigenetiske markører kan brukes til å skreddersy behandling av brystkreftpasienter, og DNA metylering ser dessuten ut til å være viktig for utvikling av brystkreft.

I sin avhandling Epigenetic alterations in breast cancer: implications on classification and prognosis har Thomas Fleischer undersøkt hvordan man kan bruke markører basert på DNA metylering til å skreddersy behandling av brystkreftpasienter. Brystkreft er en vanlig kreftform hos kvinner, der noen pasienter overlever lenge mens andre har stor risiko for å dø tidlig av sykdommen. Skreddersydd behandling har som mål å gi riktig behandlig i riktig dose til riktig pasient, og Thomas Fleischer viser i dette arbeidet at molekylære markører basert på DNA metylering har stort potensial for å kunne brukes til å skille mellom pasienter med høy og lav riskiko for å dø av brystkreft.

Epigenetiske markører påvirkes av miljøet rundt oss. Blant dem er DNA metylering, som er  modifikasjoner på DNA molekylet som påvirker hvilke gener som er aktive. Årsakene til at brystkreft oppstår er sammensatte og fortsatt ikke fullstending forstått. Thomas Fleischer viser at DNA metylering er kraftig forandret i brystkreft sammenlignet med normale brystceller, og at denne forandringen skjer tidlig i utviklingen av brystkreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud 
 

Publisert 10. juni 2014 14:07 - Sist endret 13. juni 2014 12:14