Disputas: Trine Folseraas - Genetikk. Immunologi. Leversykdom

Cand.med. Trine Folseraas ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): The immunogenetic susceptibility to primary sclerosing cholangitis

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Frank Lammert, Medizinische Fakultät der Universität des Saarlandes, Homburg, Tyskland
  • 2. opponent: Assistant Professor Niklas K. Björkström, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tone Tønjum, Avdeling for mikrobiologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Guttorm Haraldsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tom Hemming Karlsen, Institutt for indremedisinsk forskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Lege og forsker Trine Folseraas og medarbeidere har identifisert en rekke nye risikogener som kan bidra til å etablere årsak og behandling av leversykdommen primær skleroserende kolangitt (PSC).

PSC er en kronisk sykdom i galleveiene som gir arrdannelser som bremser transporten av galle fra leveren til tarmen. Over noen år fører dette til at leveren ødelegges (skrumplever). Det finnes ikke medisinsk behandling for tilstanden som i en årrekke har vært den vanligste årsaken til levertransplantasjon i Norge. Omtrent tre fjerdedeler av PSC pasientene har i tillegg betennelse i tarmen, såkalt inflammatorisk tarmsykdom.  Pasientene har også økt risiko for kreftutvikling. Årsaken til PSC er ikke kjent, men tidligere studier har vist at arv (gener) bidrar til utvikling av sykdommen.

I sin avhandling The immunogenetic susceptibility to primary sclerosing cholangitis har Trine Folseraas og medarbeidere identifisert en rekke gener som gir økt risiko for å utvikle PSC. En av studiene som inngår i avhandlingen ble utført på DNA fra i overkant av 4,000 pasienter med PSC fra mer enn 200 sykehus fordelt på 14 land i Europa og Nord-Amerika, og representerer den hittil mest omfattende studien utført i denne sykdommen.

Studiene viser at de fleste genene som påvirker utviklingen av PSC også er identifisert som risikogener i vanligere sykdommer som inflammatorisk tarmsykdom, diabetes, cøliaki, leddgikt, sarkoidose og psoriasis. Funnene peker mot at liknende biologiske mekanismer er involvert i alle disse sykdommene, og gir føringer for hvilke medikamenter det i fremtiden vil være interessant å teste på tvers av PSC og disse sykdomsgruppene for å oppnå helbredelse eller bremse utvikling av PSC.

Forståelsen av hvilke risikogener som er representert i PSC og hvilke rolle disse biologisk sett spiller, vil fremtidig kunne gi innsikt i den hittil ukjente årsaken til at noen individer utvikler denne kroniske og alvorlige sykdommen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 17. okt. 2014 10:41 - Sist endret 21. okt. 2014 10:28