Disputas: Fredrik Alexander Gregersen - Helseøkonomi

M.Sc. Fredrik Alexander Gregersen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Ageing, mortality and health care expenditures. The case of Norwegian hospitals and ambulances.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Mickael Bech, University of Southern Denmark, Department of Business and Economics, Odense, Danmark
  2. opponent: Assistant Professor Tinna Laufey Ásgeirsdóttir, University of Iceland, Department of Economics, Reykjavík, Iceland
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Inger Holm, Department of Health Sciences, Institute of Health and Society, University of Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Øivind Larsen, Department of Community Medicine, Institute of Health and Society, University of Oslo

Hovedveileder

Postdoctoral Fellow Geir Godager, Department of Health Management and Health Economics, Institute of Health and Society, University of Oslo

Sammendrag

Doktorgradsavhandlingen ”Ageing, mortality and health care expenditures” er skrevet av Fredrik Alexander Gregersen.

I avhandlingen undersøkte Gregersen helseutgiftene knyttet til slutten av livet. I tillegg til dette sammenlignet han helseutgiftene til ulike aldersgrupper over tid. Resultatene viste at rundt 10% av de totale sykehusutgiftene i perioden 1998 til 2010 gikk til personer i sitt siste leveår. Spesielt høye var utgiftene de siste tre månedene før død. Videre viser Gregersen at eldre og nyfødte bruker betydelig mer ambulanse- og sykehustjenester enn den øvrige befolkningen.

Gregersen så også på vekst i helseutgifter for eldre over tid. Dette gjorde han ved å se på endringen i de gjennomsnittlige sykehusutgifter per innbygger i perioden 1998 til 2009. Analysene ble gjort for ulike aldersgrupper. Resultatet viste at eldre og nyfødte hadde en langt høyere vekst i utgiftene enn den øvrige befolkningen. Utviklingen for eldre var i tråd med utviklingen i en rekke andre OECD land de siste årene. Det er behov for mer forskning for å belyse årsaken til forskjellene i utgiftsvekst mellom ulike aldersgrupper over tid. Gregersen lanserer hypotesen om at forskjellene i utgiftsvekst kan være drevet av at eldre, sammenlignet med yngre, har mer sammensatte helsetjenestebehov i kombinasjon med stigende helsebudsjetter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 8. mai 2014 10:38 - Sist endret 8. mai 2014 11:48