Disputas: Fredrik Herman Halvorsen - Kirurgisk trening

Cand. med. Fredrik Herman Halvorsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Virtual Reality Simulation in Laparoscopic Surgical Education.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Jørn Kjæve, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
  2. opponent: Førsteamanuensis Ronald Mårvik, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Egil Johnson, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trond Buanes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Erik Fosse, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bruk av datasimulatorer i opplæring av kirurger i kikkhulls-kirurgi.

Kirurg Fredrik Herman Halvorsen har undersøkt hvordan datasimulatorer kan brukes i utdanning av kirurger i kikkhulls-kirurgi.

De siste tiårene har andelen kikkhulls-kirurgi økt ved norske sykehus. Fordelen med denne typen kirurgi er at pasienten får mindre smerter og ubehag etter operasjonen og derfor kommer tidligere tilbake i daglig aktivitet.

I kjølvannet av denne typen kirurgi er det utviklet ulike typer simulatorer som har som mål at kirurger skal kunne trene seg på ulike deler av et inngrep før de utfører dette for første gang på en pasient under veiledning. En type simulator er datasimulatorer der kirurger kan trenes og testes ved hjelp av øvelser i en virtuell virkelighet.

Konklusjonen i studiene som inngår i avhandlingen er at datasimulatortrening er like effektivt som tradisjonell trening i kikkhulls-kirurgi, men at den bør kombineres med annen type trening for å gi optimal effekt. Treningen med datasimulatorer tolereres best av uerfarne kirurger og tidligere dataspillerfaring påvirker ikke de kirurgiske utgangsferdighetene testet ved hjelp av en datasimulator.

Halvorsens arbeid har medvirket til at datasimulatorer i økende grad er tatt i bruk i grunn-utdanning av norske kirurger.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen


 

Publisert 14. mai 2014 11:49