Disputas: Hans Ivar Hanevik - Reproduksjonsmedisin

Cand.med. Hans Ivar Hanevik ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): The influence of selected genetic polymorphisms and medical adjuncts on treatment outcomes in assisted reproduction.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Anders Nyboe Andersen, Fertilitetsklinikken, Rigshospitalet, København, Danmark
  2. opponent: Postdoktor Nils-Halvdan Morken, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Johanne Sundby, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Marit Lieng, Insitutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Dr.med. Jarl Arne Kahn, Fertilitetsklinikken Sør, Sykehuset Telemark HF

Sammendrag

Genetisk variasjon påvirker prøverørsbehandling

Doktorgraden til Hans Ivar Hanevik ved Fertilitetsklinikken Sør i Porsgrunn ser på hvordan genetisk variasjon påvirker kvinnens respons på medisinene som gis ved prøverørsbehandling. Dersom en kvinne reagerer for mye eller for lite på medisinene hun tar under prøverørsforsøket kan dette påvirke om hun blir gravid eller ikke. Noe av denne variasjonen i respons på medisiner kan ha med genetisk variasjon å gjøre i følge forskningen på pasienter som har vært til prøverørsbehandling i Porsgrunn. I 4 studier av til sammen 191 kvinner viste det seg at genetisk variasjon i to av genene som ble undersøkt (BMP15 og VEGF) var assosiert med for kraftig respons på medisinene som ble gitt. Imidlertid fant man ingen sammenheng med variasjon i forskjellige andre gener som man kan tenke seg påvirker medikamentresponsen. Funnene kan bidra til at færre pasienter opplever for høy eller for lav respons på disse medisinene i framtida. Haneviks doktorgrad inkluderer også en studie som ble gjort for å undersøke om en kombinasjon av acetylsalisylsyre og terbutaline kan bidra til å øke sjansen for å bli gravid med prøverørsbehandling. Dataene i studien tyder på at denne kombinasjonen ikke øker graviditetssjansen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 8. aug. 2014 12:53