Disputas: Helene C. Dale Østerholt - Nyfødtmedisin/immunologi

Cand. med. Helene C. Dale Østerholt ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Hyaluronan in the neonatal period. An experimental and clinical study in asphyxia and infection.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Forsker Kajsa Bohlin, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2. opponent: Professor Claus Klingenberg, Institutt for klinisk medisin, Universtitetet i Tromsø

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Johny Kongerud, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Vegard Bruun Wyller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveiledere

Professor Britt Nakstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Professor Ola Didrik Saugstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bruk av oksygen ved gjenoppliving kan ha skadelig effekt på den nyfødtes lunger. Ny kunnskap om faktorer som påvirker spedbarns mottagelighet for infeksjoner.

Lege og forsker Helene C. Dale Østerholt har i sitt doktorgradsarbeid tatt for seg to av hovedårsakene til død og sykelighet hos nyfødte: oksygenmangel i forbindelse med fødsel, og infeksjoner. Hun har studert hyaluronan, også kalt hyaluronsyre, som er en viktig bestanddel i støttevevet i kroppen vår, og som har viktige funksjoner blant annet i lungene. Hyaluronan brytes ned ved vevsskade og ulike sykdomsprosesser, og kan da frigjøres til blodbanen.

Østerholt og medarbeidere undersøkte nyfødte griser som gjennomgikk oksygenmangel, og påviste økt nedbryting av hyaluronan i lungene hos dyrene som ble gjenopplivet med 100% oksygen sammenlignet med hos grisene som ble gjenopplivet med romluft. Denne ugunstige effekten støtter opp om nyere retningslinjer som anbefaler at man starter gjenoppliving av nyfødte terminbarn med romluft.  Antioksidanten N-acetylcystein beskyttet mot nedbryting av hyaluronan i lungene. Studien er et resultat av et internasjonalt samarbeid med forskergruppen ved Department of Pediatrics, University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas, Texas, USA.

I sin avhandling Hyaluronan in the neonatal period. An experimental and clinical study in asphyxia and infection har Østerholt også, ved hjelp av studier i navlesnorsblod, funnet at hyaluronan som frigjøres i blodbanen påvirker immunsystemet til den nyfødte. Dette kan spille inn på spedbarns mottagelighet overfor infeksjoner. En del av tarmbakterien E. coli ble brukt for å etterligne blodinfeksjon hos den nyfødte. Hyaluronan medførte en reduksjon av TLR4, en viktig faktor i immunforsvaret, på blodcellene monocytter.  I en annen studie ble det påvist en reduksjon av genuttrykket til TLR4, og andre sentrale faktorer i immunforsvaret, hos barn som senere utviklet en alvorlig infeksjon med respiratorisk syncytialt virus (RS virus).

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 12. mars 2014 08:41 - Sist endret 12. mars 2014 11:09