Disputas: Karina Hougen - Fysiologi

Cand.med. Karina Hougen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): SERCA2-function in cardiomyocytes. Reguation of activity and pathophysiological role.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Research Associate Alessandra Stangherlin, Wellcome Trust-MRC Institute of Metabolic Science, University of Cambridge, Cambridge, United Kingdom

2. opponent: Professor Håvard Attramadal, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Sverre Kjeldsen, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Lars Gullestad, Institute of Clinical Medicine, University of Oslo

Hovedveileder

Professor Ivar Sjaastad, Institute for Experimental Medical Research, University of Oslo

Sammendrag

SERCA2 i hjertemuskelceller
Regulering og aktivitet og rolle ved hjertesykdom

Hjertet er en pumpe, som ved å trekke seg sammen regelmessig og synkront, fører til kontinuerlig gjennomstrømming av blod til alle kroppens organer. På denne måten forsynes alle kroppens celler med oksygen og næringsstoffer, mens avfallsstoffer føres bort. Når hjertets kapasitet reduseres i en slik grad at andre organer ikke får tilført adekvate mengder oksygen har man sykdommen hjertesvikt. Dette er resultatet ved en rekke forskjellig hjertesykdom, men tilstanden har mange fellestrekk. Blant annet finner man at proteinet SERCA2 ofte er redusert.

SERCA2 sin funksjon i hjertemuskelceller er å pumpe kalsium. Ved hvert hjerteslag må store mengder kalsium flyttes mellom to adskilte rom inne i hjertemuskelcellen, og denne bevegelsen av kalsium er nødvendig for å oppnå kontraksjon. I tilfeller der vi har mindre SERCA2 transporteres kalsium langsommere, hvilket svekker kontraksjonen. Per i dag har vi ingen etablert behandling av hjertesvikt i form av målrettet økning av SERCA2-aktivietet.

I denne doktorgraden er det videreutviklet en metode med genmodifisert mus for å se på effektene av SERCA2-tap, og metoden er tatt i bruk for å undersøke hvordan SERCA2-reduksjonen spiller inn i utviklingen av en type hjerterytmeforstyrrelse som kan føre til død. Det er ikke funnet noen sammenheng mellom SERCA2-reduksjon og utvikling av denne typen hjerterytmeforstyrrelse.

Videre er det sett på regulering av SERCA2-aktivietet. Signalsystemer som formidler signaler i cellen kan øke og redusere SERCA2 aktivitet ut i fra behovet, hovedsakelig via signalmolekylet cAMP. I denne doktorgraden sees det på den lokale reguleringen av SERCA2-pumpen. Spesielt er det sett på proteinet fosfodiesterase 3, og det er vist at dette både sitter nært til SERCA2, binder seg til SERCA2 direkte eller indirekte, og kontrollerer SERCA2-aktiviteten.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 5. mai 2014 11:45 - Sist endret 5. mai 2014 11:51