Disputas: Claus Vinter Bødker Hviid - Sepsis og sepsisindusert organdysfunksjon

Cand.med. Claus Vinter Bødker Hviid ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies on the regulation of the matricellular Cyr61/CCN1 protein in experimental sepsis with multiple organ dysfunction and in surgical inflammation.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Klinisk professor Else Kirstine Tønnesen, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet, Danmark
  2. opponent: Associate Professor Brahim Chaqour, Department of Cell Biology, State University of New York Downstate Medical Center, New York, USA
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Johan Ræder, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Guttorm Haraldsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ansgar O. Aasen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Lege Claus Vinter Bødker Hviid har i sitt doktorgradsarbeide for første gang vist at Cysteine-rich protein 61 (Cyr61/CCN1) kan spille en rolle i utviklingen organsvikt ved blodforgiftning.

Alvorlig infeksjonssykdom kan utløse sepsis (blodforgiftning), som er en hyppig årsak til livstruende organdysfunksjon. Ved denne tilstanden overaktiveres kroppens normale forsvarssystemer i en slik grad at både de minste blodkar (kapillærer) og enkeltceller i organene skades.

Studier har indikert at Cyr61 kan beskytte funksjonen til både kapillærene og enkel celler, og dermed beskytte funksjonen til organer som utsettes for sepsisliknende prosesser. Det har imidlertid ikke tidligere vært undersøkt om CCN1 aktiviteten er affisert ved sepsisindusert organsvikt.

Forskningsprosjektene som inngår i avhandlingen er de første publiserte undersøkelsene på hvordan CCN1 reguleres ved sepsis. Resultatene viser hvordan nivået av CCN1 endres i organene til gnagere som påføres sepsisindusert organdysfunksjon, og at graden av CCN1 regulering følger aktiviteten til noen av kroppens forsvarssystemer i disse organene. Det vises også hvordan nivåene av CCN1 øker kraftig i blodet til gnagere som påføres sepsis, at blodplater trolig er kilden til denne CCN1 frisettingen, og at deler av det frisatte proteinet gjenfinnes i sirkulerende immunceller.

For å undersøke om disse funnene kunne ha relevans for mennesker, ble reguleringen av CCN1 undersøkt i operasjonssår til pasienter der hadde gjennomgått en stor ryggoperasjon. En slik operasjon fører til en aktivering av kroppens immunforsvar liknende den som sees ved sepsis. Resultatene viste at CCN1 øker raskt og kraftig i sårvæsken og at det er en tett sammenheng mellom CCN1 nivået og aktiveringen av blodplater i operasjonssåret.

Resultatene fra avhandlingens forskningsprosjekter danner grunnlag for videre studier av rollen til CCN1 i sepsisindusert organdysfunksjon og i akutte betennelsesreaksjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 3. okt. 2014 08:38