Disputas: Bjørn Logi Isfoss - Patologi

Cand.med. Bjørn Logi Isfoss ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Carcinoma in situ of the urinary bladder: Detection, diagnosis, and stromal cells.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Overlege Karol Axcrona, Avdeling for urologi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet, Oslo
  2. opponent: Førsteamanuensis Torill Sauer, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ida Rashida Khan Bukholm, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Glenny Cecilie Alfsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Aasmund Berner, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I 2011 fikk 980 menn og 367 kvinner diagnosen urinblærekreft i Norge. Det er den femte mest hyppige kreftformen og økende blant kvinner. Behandlingen er ofte langvarig og som en følge av dette også en av de mest kostbare kreftformer å behandle. Forstadiet til blærekreft er ondartede celleforandringer i tilsynelatende normal slimhinne, carcinoma in situ.  Det er viktig med tanke på behandlingsresultatet å kunne avdekke disse forandringene tidlig, men de er dessverre vanskelig å se, både for kirurger og for patologer.

I sitt doktorgradsarbeid har Isfoss og medarbeidere sett på flere viktige aspekter rundt tidlig diagnostisering av blærekreft samt kvaliteten av de metoder som benyttes. I et av arbeidene vurderte man patologers treffsikkerhet ved diagnostisering av carcinoma in situ, sett opp mot WHOs retningslinjer for denne diagnostikken. Isfoss har også vurdert artikler som presenterer en ny kirurgisk undersøkelsesteknikk for påvisning av celleforandringer, såkalt blålys-cystoskopi. Videre ble det undersøkt hvorvidt gen-testing av urinceller fra pasienter med blæresvulst kan erstatte cystoskopi, samt hvilken betydning sammensetningen av bindevevsceller har hos pasienter med påvist blærekreft.

Noen av de viktigste funnene var at gen-test ikke kan erstatte kikkertundersøkelse av urinblæren, at  WHOs veiledende tekst for patologer ikke strekker til for god diagnostisk treffsikkerhet, at blålyscystoskopi har ukjent diagnostisk dekning, at det er nedsatt antall av mastceller og vitamin A-bærende celler i bløtdelsvev hos kreftpasienter, samt at noen av dagens isoleringsmetoder for stamceller er svært unøyaktige.

Isfoss og medarbeidere har gjennom sitt arbeid gitt ny kunnskap om teknikker som brukes for å finne kreft i tidlig stadium, og om cellebildet i kreftpasientenes bløtdelsvev. Arbeidet de har gjort er et viktig bidrag i å øke kunnskapen rundt tidlig diagnostikk av blærekreft, en kunnskap som kan bidra til at pasienter med begynnende kreftutvikling kan behandles mer effektivt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 30. mai 2014 09:07 - Sist endret 10. juni 2014 19:29