Disputas: Hedin Jeffri Jacobsen - Gastroenterologisk kirurgi

Cand.med. Hedin Jeffri Jacobsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass — Improving treatment with Fast-Track.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Mikael Wirén, Vrinnevissjukhuset, Norrköping, Sverige
  2. opponent: Professor Peter Funch-Jensen, Aarhus Universitet, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trond Buanes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Dr.med. Hjørtur Gislason, Aleris Helse

Sammendrag

I sin avhandling "Laparoscopic Roux-en-Y Gastric Bypass - Improving treatment with Fast-Track methodology" har fedmekirurg og forsker Hedin Jacobsen og kolleger ved Aleris Helse vist, at det er mulig å to- til tredoble antallet fedmeoperasjoner (gastric bypass) som kan utføres per dag per operasjonsstue uten att det får konsekvenser for pasientsikkerheten og uten att det er nødvendig å øke bemanningen ved avdelingen.

Fedmekirurgi er den mest effektive behandlingen av sykelig overvekt og dens følgesykdommer. Økende grad av fedme i befolkningen blir en alt større belastning for sykehusvesenet og det er kamp om resursene. Optimering av resursbruk og forbedring av kirurgisk kvalitet var hovedformålet i denne avhandlingen. Fra 2005 til 2012 utførte teamet 6.000 gastric bypass operasjoner. Målrettet arbeid med standardisering av hele den kirurgiske prosessen, innføring av "fast-track" prinsipper og strømlinjeforming av logistikken var hovedelementer i behandlingen. Effektiviteten kunne gradvis økes til mer enn det dobbelte i løpet av 5 år til å kunne utføre 5-7 fedmeoperasjoner per dag per operasjonsstue. Operasjonstider og narkosetider ble redusert til de korteste som noensinne er publisert. Nye fedmekirurger kunne også utdannes uten att det påvirket komplikasjonsraten og effektiviteten på en negativ måte.

Forebygging og behandling av tarmslyng og lekkasjer som er alvorlige komplikasjoner etter gastric bypass, var også tema i avhandlingen. Innføring av en ny metode til forebygging av tarmslyng blir presentert med godt resultat. En behandlingsstrategi med aggressiv kirurgisk tilnærming ved misstanke om lekkasje viste seg å redusere konsekvensene for pasientene etter slik komplikasjon. Erfaringer fra dette arbeidet bør kunne tilpasses og overføres til annen type kirurgi for å øke effektivitet og sikkerhet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 25. apr. 2014 09:41