Disputas: Jan Magnus Fredheim - Otorhinolaryngologi

Cand. med. Jan Magnus Fredheim ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Obstructive sleep apnea in severely obese subjects. Diagnosis, association with glucose intolerance and the effect of surgical and non-surgical weight loss

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Bjørn Bjorvatn, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

2. opponent: Førsteamanuensis Sverre Lehmann, Klinisk institutt 2 (K2), Universitetet i Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Harriet Akre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Gregor Bachmann Harildstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jøran Hjelmesæth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Obstruktiv søvnapné ved sykelig overvekt

Obstruktiv søvnapné (nattlige pustestans) øker risikoen for diabetes, hjerte- karsykdom  og tidlig død. I sin avhandling “Obstructive sleep apnea in severely obese subjects - Diagnosis, association with glucose intolerance and the effect of surgical and non-surgical weight loss” har lege og forsker Jan Magnus Fredheim funnet at vektreduksjon, uavhengig av om dette oppnås via fedmekirurgi eller livsstilsendring, kan være en meget god behandling for obstruktiv søvnapné hos sykelig overvektige pasienter. I utgangspunktet hadde 80% av mennene og over halvparten av kvinnene søvnapné.

Fredheim og kolleger fant også at to tredeler av sykelig overvektige med prediabetes, forstadiet til diabetes, hadde obstruktiv søvnapné. Dette er ikke vist tidligere. Hos pasienter med diabetes hadde 78% søvnapné, sammenlignet med  kun 33% av de med normalt blodsukker .

I avhandlingen testet forfatteren også  nøyaktigheten til et apparat som kan diagnostisere obstruktiv søvnapné på en praktisk og enkel måte . Apparatet viste seg å gi pålitelige resultater sammenliknet med dagens ”gullstandard”. Økt bruk av slike enkle apparater kan dermed  bidra til enklere og raskere diagnostikk og redusere behovet for henvisning til mer omfattende og kostbare undersøkelser i spesialisthelsetjenesten. Det er i dag til dels lange ventelister på slike undersøkelser.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 11. apr. 2014 08:08 - Sist endret 11. apr. 2014 08:46