Disputas: Synne Jenum - Infeksjonsimmunologi

Cand.med. Synne Jenum ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Mycobacterium tuberculosis infection and disease – a contribution to the understanding of immunological diagnostics in children.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Beate Kampmann, Faculty of Medicine, Imperial College London, United Kingdom.
  • 2. opponent: Head of section Morten Ruhwald, Human Immunology Section, Statens Serum Institut, København, Danmark.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteeen: Førsteamanuensis Børre Fevang, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Ludvig A. Munthe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Frode Jahnsen, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Tuberkulose-testene. Hvor gode er de hos barn? Finnes det alternativer?

Lege og forsker Synne Jenum og medarbeidere har vist at dagens tuberkulose-tester ikke er til å stole på hos små og underernærte barn. Testene baserer seg på at kroppens immunforsvar har evne til å reagere mot tuberkelbakterien, men små og underernærte barn har et mindre effektivt immunforsvar som gjør testene usikre. Dr. Jenum har undersøkt hvilke komponenter av immunforsvaret som er av betydning for testresultatet og har utforsket mulige diagnostiske alternativer. Videre utfordres forestillingen om at måling av en spesiell type immunceller i blod kan gi holdepunkt for om en smittet person er beskyttet mot utvikling av tuberkulose.

Tuberkulose rammer på verdensbasis nesten 1 million barn årlig. De minste barna er mest utsatt for alvorlig sykdom. Riktig behandling er avgjørende, men krever korrekt diagnose. Samtidig er diagnosen vanskeligst å stille hos denne gruppen fordi tuberkelbakterien sjelden påvises. Tuberkulose-tester utviklet for å kunne påvise at smitte har funnet sted, er derfor viktige supplement ved utredning av mulig sykdom og ved smitteoppsporing. Dr. Jenums forskning viser at det bør utvikles nye og bedre tester, spesielt for barn og at man må lete etter nye målbare komponenter i blod som er egnet til å si om smittede personer vil utvikle tuberkulose på et senere tidspunkt. Avhandlingens forskningsresultater er basert på 2 indiske kohortestudier av henholdsvis barn under 3 år og ungdom i alderen 12-18 år.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 24. nov. 2014 08:39