Disputas: Ellen Kirstine Kjærulff Jepsen - Psykiatri

Cand.med. Ellen Kirstine Kjærulff Jepsen ved Institutt for klinisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor):Inpatient treatment of early sexually abused adults: Dissociation and outcome.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

 

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Bethany Brand, Psychology Department, Towson University, USA

2. opponent: Docent Hans Peter Söndergaard, Kris- och Traumacentrum, Danderyds Sjukhus, Stockhom, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor emeritus Stein E. Opjordsmoen Ilner, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Svein Friis, Enhet voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Trond Heir, Klinikk psykisk helse og avhengighet, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
 

Sammendrag

Ny kunnskap – viktig å vite for valg av behandling av senvirkninger etter seksuelle overgrep i barndommen

Dissosiasjon er et vanlig symptom i kjølvannet av seksuelle og andre overgrep i barndommen. Dissosiasjon handler om problemer med bevissthet, hukommelse, identitet, og sansning.  I sin doktorgradsavhandling viser psykiater og forsker Ellen K. K. Jepsen at det er viktig å undersøke tidlig traumatiserte pasienter for dissosiasjon for å kunne gi en adekvat behandling. Det har ikke vært fast rutine å undersøke tidlig traumatiserte pasienter for dissosiasjon, når disse søker hjelp innen psykisk helsevesen. Konsekvensen kan bli feil diagnose og feil behandling. Pasienter kan bli gående i behandling i mange år uten å bli bedre.

I sin avhandling Inpatient Treatment of Early Sexually Abused Adults: Dissociation and Outcome har Ellen K. K. Jepsen og hennes medarbeidere undersøkt symptomer hos henholdsvis 34 og 56 pasienter som var innlagt på Modum Bad mellom 2001 og 2007 til et tremåneders traumeprogram for voksne som sliter med senvirkninger av seksuelle og andre overgrep i barndommen. Undersøkelsen viser at alvorlig grad av dissosiasjon hadde negativ innvirkning på effekten av en behandling, som ikke tar sikte på spesielt å inkludere dissosiasjon. Studien viser også at relasjonelle vansker i pasientens vanlige omgivelser hjemme, i kombinasjon med alvorlig grad av dissosiasjon, har negativ innvirkning på forløpet av symptomene ett år etter at pasienten er utskrevet fra sykehuset og har reist hjem igjen. Studien konkluderer derfor med at det – før oppstart av behandling - er viktig å kartlegge pasientene for evt. traumer og traumerelaterte plager, som også omfatter dissosiasjon. Pasienter med alvorlig grad av dissosiasjon trenger behandling som til dels adskiller seg fra annen traumebehandling. Behandlingen bør rette seg spesielt mot dissosiasjon. Den bør også ta sikte på å bedre pasientens relasjonelle ferdigheter.
 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 23. jan. 2014 14:01