Disputas: Erik Otter Johnsen - Nevrovitenskap – oftalmologi

M.Sc. Erik Otter Johnsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Characterization of putative retinal stem cells in the adult human eye.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Steven Fliesler, Department of Ophthalmology, University at Buffalo, USA

2. opponent: Docent Madeleine Zetterberg, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Finn P. Reinholt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Iver A. Langmoen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Morten C. Moe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I netthinnen (retina) omdannes lys til nerveimpulser som sendes videre inn i hjernen. Sykdommer som skader denne signaloverføringen er hyppigste årsak til alvorlig synsreduksjon og blindhet i Norge, og fremdeles finnes ingen behandling som på lang sikt kan reparere slik skade. Nevrale stamceller kan på sikt åpne for utvikling av helt ny behandling av mange sykdommer i sentralnervesystemet, inkludert netthinnesykdommer. For ca. 10 år siden kom det 2 oppsiktsvekkende artikler som indikerte at epitelet som kler øyets strålelegeme (corpus ciliare) og regnbuehinne (iris) inneholder nevrale stamceller som kunne lage nye netthinneceller også hos voksne, og disse artiklene har satt mye av agendaen innenfor forskningsfeltet på netthinnestamceller frem til i dag.

Med samarbeidende grupper i Nasjonalt Senter for Stamcelleforskning sin kunnskap om nevrale stamceller, har PhD-student Erik Otter Johnsen ved Senter for Øyeforskning, Øyeavdelingen, Oslo Universitetssykehus i dette prosjektet systematisk undersøkt prolifererende cellepopulasjoner i det voksne humane øyet. Vi har isolert celler fra strålelegemet, regnbuehinnen og perifere netthinnen og sett på proliferasjon, utrykket av stamcellemarkører samt differensieringspotensialet i cellekultur. I tillegg har vi sett etter aktivering av potensielle stamceller ved skade på netthinnen.  Sammenfattet fant vi et begrenset proliferasjonspotensial, lave nivåer av stamcellemarkører og ingen sikre tegn til funksjonell differensiering.

I doktorgradsavhandlingen konkluderer derfor Johnsen med at cellepopulasjonene fra det voksne øyet har langt færre egenskaper som minner om netthinnestamceller enn det de tidligere publikasjoner har antydet. Prosjektet har derfor bidratt til å svekke hypotesen om at det eksisterer netthinnestamceller i det voksne humane øyet. Resultatene i prosjektet legger derfor grunnlaget for vår, og trolig også flere andre forskningsgruppers, videre valg av strategi for forskning på ulike typer kilder for netthinnestamceller som fremtidig behandling av pasienter med netthinnesykdommer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 6. juni 2014 13:29 - Sist endret 12. juni 2014 10:27