Disputas: Ida Jonson - Stamcellebiologi og molekylærbiologi

M.Sc. Ida Jonson ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Huntington’s Disease and AlkB homolog 1; Modeling disease and development in embryonic stem cells.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Senior Researcher Eric Van Dyck, Department of Oncology, Centre de la Recherche Public de la Santé, Luxemburg
  2. opponent: Forsker Tor-Christian Aase Johannessen, Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Spurkland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Jan Øyvind Moskaug, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Arne Klungland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

M.Sc. Ida Jonson har jobbet med stamceller som modellsystem for normal utvikling og sykdomsutvikling. Doktoranden har funnet at introdusert oksidativt stress og etterfølgende DNA reparasjon forverrer mutasjonen som forårsaker Huntingtons sykdom. Videre har Jonson og kolleger beskrevet en rolle for proteinet AlkB homolog 1 i normal utvikling, innenfor epigenetikk.  

Huntingtons sykdom er en neurodegenerativ sykdom som er forårsaket av en mutasjon i genet som koder for et protein kalt Huntingtin. Dette genet inneholder en repetert DNA sekvens bestående av CAG tripletter, som i friske mennesker er på mellom 6 og 35 tripletter mens over 36 gir Huntingtons sykdom. Hvorfor og hvordan sykdomsgenet fører til fremadskridene celledød i hjernen, er fortsatt noe uklart. Man vet at den repeterte sekvensen ekspanderer i cellene, spesielt i visse områder i hjernen, og at denne ekspansjonen korrelerer med sykdomsutvikling. Det er også postulert at denne ekspansjonen er nødvendig for sykdomsutbrudd. I avhandlingen er det beskrevet at introdusert oksidativt stress og etterfølgende DNA reparasjon øker ekspansjonsraten for den repeterte CAG sekvensen. 

ALKBH1 er en av ni mammalske homologer av E.coli DNA reparasjonsenzymet AlkB som demetylerer metylerte baser i DNA. De ulike AlkB homologene har forskjellige funksjoner og substrater i cellen, noen demetylerer metylerte baser i DNA noen i RNA og noen demethylerer proteiner. I avhandlingen er det beskrevet at ALKBH1 regulerer metyleringsstatusen til et protein kalt histon H2A. Histoner er proteiner som binder DNA og er med på å regulere genuttrykk. ALKBH1 kan dermed være involvert i reguleringen av genuttrykk. Videre er det funnet en rolle for ALKBH1 under embryogenesen, under differensiering til ektoderm generelt og neuralepitel spesielt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 24. okt. 2014 13:26