Disputas: Thomas Johan Kibsgård - Ortopedisk kirurgi

Cand.med. Thomas Johan Kibsgård ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden  ph.d. (philosophiae doctor): Radiostereometric analysis of sacroiliac joint movement and outcomes of pelvic joint fusion.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Per Kristiansson, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige
  2. opponent: Overlege Håkan Jonsson, Uppsala Universitet, Uppsala, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kjersti Storheim, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Hanne Dagfinrud, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Britt Stuge, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Ortopedisk kirurg og forsker, Thomas Johan Kibsgård, har funnet at utvalgte pasienter med langvarige bekkenleddsmerter kan ha nytte av avstivning av bekkenleddene. I en oppfølgingsstudie viser han også at korttidseffekten av avstivningsoperasjon vedvarer 23 år senere. Ved bruk av en spesiell radiostereometrisk røntgenanalyse avdekket han at bevegelsen i bekkenleddene er veldig liten, selv hos de med langvarige smerter. Avstivningsoperasjon kan være et alternativ for en utvalgt gruppe av pasienter med betydelige bekkeleddsmerter, men hvilke pasienter som vil ha nytte av kirurgi er fortsatt litt uklart.

Kibsgård og medarbeidere opererte 8 kvinner med en avstivningsoperasjon. Ved bruk av et single subject design målte de at kvinnene hadde et meget dårlig funksjonsnivå og mye smerter før operasjonen. Syv av 8 fikk bedret funksjon og mindre smerter etter operasjonen. Kirurgisk avstivning er imidlertid et stort inngrep som også viste seg å være forbundet med komplikasjoner. Videre ble 50 pasienter, som ble operert med avstivning i perioden 1970-90, etterundersøkt. Resultatene viste at de som hadde et godt resultat 1 år etter operasjonen også hadde det betydelig bedre etter 23 år, sammenlignet med de med et dårlig korttidsresultat.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 20. okt. 2014 09:09