Disputas: Jovana Klajic - Cancer genetics and epigenetics

M. Sc. Jovana Klajic ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): From normal breast to invasive carcinoma: DNA methylation profiling of stage and response to chemotherapy.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Peter Andreas Fasching, Department of Obstetrics and Gynecology, Universität Erlangen, Germany
  2. opponent: Professor Diether Lambrechts, Department of Oncology, Katholieke Universiteit Leuven, Belgium
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Associate Professor Torill Sauer, Institute for Clinical Medicine, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Tore Jahnsen, Institute for Basic Medicine Sciences, University of Oslo

Hovedveileder

Professor Vessela N. Kristensen, Institute for Clinical Medicine, University of Oslo

Sammendrag

Brystkreft er den vanligste kreftformen blant kvinner og også den vanligste kreftrelaterte dødsårsaken til kvinner. På tross av forbedringer i terapi og diagnose finnes det subgrupper av brystkreftpasienter som fortsatt har svært dårlig prognose og behandlingsalternativer. Brystkreft forblir en klinisk utfordring, spesielt for pasienter som ikke responderer på terapi, eller som blir diagnostisert med metastaser. Endring i DNA-metylering er blitt anerkjent som en utbredt form for alterasjon i brystkreft og er også en lovende markør for tidlig deteksjon, behandlingsrespons og prognose.

I sin avhandling har stipendiat Jovana Klajic analysert DNA-metyleringsendringer i brystkreft og studert hvordan disse endringene er relatert til klinisk-patologisk karakteristikker av tumorer, og hvordan de kan påvirke progresjon og prognose. I den første delen av arbeidet viste Klajic og medforfattere at endret DNA-metylering er en tidlig hendelse i brystkreftutviklingen. Videre ble stadium-spesifikke DNA-metyleringsendringer under progresjon observert og et informativt sett av metyleringsmarkører foreslått. Kandidaten og medforfattere har også vist hvordan ulike metyleringsendringer er assosiert med forskjellige molekylære subgrupper av brystkreft. I den siste delen av arbeidet ble betydningen av metyleringsnivå på behandlingsrespons undersøkt. Videre forskning på DNA-metyleringsendringer i brystkreft er viktig for å forstå dets potensiale for diagnose, prognose og behandlingsvalg.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 2. juni 2014 13:40 - Sist endret 6. juni 2014 09:07