Disputas: Ane Eidahl Konglund - Nevrokirurgi

Cand.med. Ane Eidahl Konglund ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Surgery for brain tumors in the elderly.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Karl Schaller, University of Geneva Hospital, Geneve, Sveits

2. opponent: Professor Veit Rohde, Universitätsklinikum Göttingen, Göttingen, Tyskland

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Hanne F. Harbo, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Terje Andreas Osnes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seksjonsoverlege Torstein R. Meling, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Kirurgisk behandling av hjernesvulst hos eldre

Lege Ane Konglund har fulgt opp eldre pasienter som er operert for hjernesvulst ved Oslo Universitetssykehus, for å vurdere risiko og gevinst ved kirurgi hos disse. Det er en voksende pasientgruppe, som følge av at andelen eldre i samfunnet øker og fordi lettere tilgjengelig diagnostikk gjør at vi oppdager hjernesvulst hyppigere og tidligere enn før. Kirurgisk behandling av eldre pasienter reiser imidlertid særlige problemstillinger både når det gjelder risiko for komplikasjoner og etterfølgende funksjonsnivå og livskvalitet. Flertallet av de eldre pasientene hadde enten en meget aggressiv form for hjernekreft eller en godartet hjernehinnekreft. Studien viser generelt sett ingen større risiko for komplikasjoner ved kirurgi hos eldre pasienter sammenlignet med yngre, men noe overraskende var det knyttet størst risiko til kirurgisk behandling av de godartede svulstene. For begge svulsttypene fant man at flertallet av pasientene hadde et godt funksjonsnivå og tilfredsstillende livskvalitet etter operasjon. Studien gir et bidrag til i større grad enn før å kunne identifisere risikopasientene før kirurgi, og signaliserer at alder i seg selv ikke er til hinder for kirurgisk behandling av hjernesvulster.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 4. apr. 2014 12:30 - Sist endret 4. apr. 2014 14:46