Disputas: Maria Krogseth - Geriatri

Cand.med. Maria Krogseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Adverse outcomes after delirium in hip fracture patients.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Kaisu Pitkälä, University of Helsinki, Finland

2. opponent: Professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Audun Stubhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Leif Gjerstad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Vibeke Juliebø, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Lege Maria Krogseth har i sin studie av eldre hoftebruddspasienter sett at pasienter som utvikler delirium under sykehusinnleggelsen har økt risiko for en rekke negative hendelser knyttet til demensutvikling og evne til å klare seg selv.

Delirium er en forvirringstilstand som oppstår akutt i forbindelse med sykdom og skade; pasientene får plutselige hukommelsesvansker, kan få hallusinasjoner, bli urolige eller døsige. Selv om alle kan utvikle delirium, er pasienter med en sårbar hjerne, for eksempel grunnet demens og høy alder, spesielt utsatt. Et hoftebrudd er en alvorlig skade; det er smertefullt og pasienten må opereres. Dette i kombinasjon med at hoftebruddspasienter i hovedsak er en sårbar gruppe, forklarer hvorfor nesten halvparten av eldre hoftebruddspasienter utvikler delirium.

I perioden september 2005 til desember 2006, ble 364 hoftebruddspasienter inkludert i vår studie og daglig undersøkt for delirium under innleggelsen. Etter seks måneder ble pasienter innlagt i år 2006 på nytt kontaktet, bosted ble registrert, og et hjemmebesøk ble foretatt. I sin avhandling Adverse outcomes after delirium in hip fracture patients viser Krogseth og medarbeidere at pasienter med delirium under innleggelsen har økt risiko for å utvikle demens. Blant pasienter med kjent demens førte delirium til forverring av pasientens demens symptomer. Pasienter med delirium som bodde i eget hjem før hoftebruddet hadde økt risiko for å komme på sykehjem. De pasientene som kunne forbli hjemmeboende hadde økt behov for hjelp hjemme hvis de hadde gjennomgått delirium.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 19. mai 2014 10:18