Disputas: Anja Lee - Neonatologi/ barnekardiologi

Cand.med. Anja Lee ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Superior vena cava flow and color tissue Doppler imaging - two new methods for assessment of circulation and cardiac function in the newborn, preterm infant.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Associate Professor Adelina Pellicer, La Paz University Hospital, Madrid, Spania
  2. opponent: Forsker Charlotte Björk Ingul, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, NTNU, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kjetil Steine, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Tom Stiris, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Drude M. Fugelseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Nye metoder for vurdering av blodsirkulasjon og hjertefunksjon hos premature nyfødte barn

Barnelege og forsker Anja Lee har tatt i bruk nye metoder for vurdering av blodsirkulasjon og hjertefunksjon hos nyfødte barn som er født flere måneder for tidlig.

Barn som er født ekstremt prematurt kan få problemer med blodsirkulasjonen fordi hjerte og blodårer er umodne. Mangelfull blodforsyning til kroppens organer medfører økt risiko for hjerneblødning og andre komplikasjoner. Det finnes ingen god metode for overvåkning av blodsirkulasjonen hos premature nyfødte barn. Årsaken er blant annet at de fleste av disse barna har en åpen «ductus arteriosus», en liten fosteråre som normalt skal lukke seg like etter fødsel. Når «ductus» er åpen, kan man ikke beregne hjertets minuttvolum slik man gjør hos eldre intensivpasienter.  Blodtrykksmåling er en etablert, men utilstrekkelig metode for vurdering av blodsirkulasjonen hos premature nyfødte.

I sin avhandling har Anja Lee og hennes medarbeidere vist at man ved hjelp av en vanlig ultralydundersøkelse av hjertet kan måle blodstrømmen som kommer fra barnets hode og overkropp via øvre hulvene («superior vena cava flow») tilbake til hjertet, og at denne blodstrømmen er betydelig lavere ved ett døgns alder hos premature nyfødte der «ductus» er stor og åpen, enn hos premature der «ductus» er liten eller har lukket seg. Videre har Lee og medarbeidere tatt i bruk en relativt ny metode innen ultralydteknologi (vevsDoppler) som kan brukes for måling av hjertefunksjonen. Arbeidet er blant de første i verden som har tatt i bruk denne metoden hos veldig premature barn første levedøgn, og tyder på at også hjertefunksjonen hos disse barna i betydelig grad påvirkes av blodstrømmen i «ductus». Avhandlingen diskuterer svakheter og fallgruver man må være oppmerksom på når disse metodene tas i bruk på premature nyfødte barn.

Med dette arbeidet ønsker Lee og medarbeider å bidra til bedre vurdering av blodsirkulasjonen og hjertefunksjonen hos de minste nyfødte, slik at man på sikt kan redusere sykdomsrisiko som følge av forstyrrelser i blodsirkulasjonen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen
 

Publisert 31. juli 2014 07:41 - Sist endret 31. juli 2014 08:06