Disputas: Lene Bergendal Solberg - Patologi

Cand.med. Lene Bergendal Solberg ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d (Philosophiae doctor): Experimental studies on bone with focus on tartrate-resistant acid phosphatase and bone remodeling

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Östen Ljunggren, Institutionen för medicinska vetenskaper, Uppsala Universitet, Sverige

2. opponent: Professor Unni Syversen, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bjørn Nicolaissen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Sidsel Rogde, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Finn P. Reinholt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Benskjørhet (osteoporose) er en forstyrrelse i skjelettstoffskiftet som gir økt bentap, redusert benoppbygning og dermed økt bruddrisiko. Lege og forsker Lene B. Solberg og medarbeidere har gjort nye funn som taler for at en kjent bennedbrytende faktor (TRAP) også kan være et signalmolekyl i koblingen mellom bennedbrytning og benoppbygging. Dette er nyttig i forståelsen av skjelettstoffskiftet og dermed viktig for å kunne utvikle behandlingstilbudet for osteoporose.

Hvert år pådrar over 25 000 nordmenn seg såkalte lavenergibrudd, som hoftebrudd, underarmsbrudd og brudd i ryggen, forårsaket av traume som hos benfriske ikke ville gitt skade. Vi vet mye om hvilke faktorer som øker risikoen for osteoporose, imidlertid er det fremdeles uavklarte molekylære mekanismer bak denne vanlige lidelsen.

I avhandlingen ”Experimental studies on bone with focus on tartrate-resistant acid phosphatase and bone remodeling” har Lene B. Solberg og medarbeidere studert hvordan brudd gror hos osteoporotiske rotter. Gruppen fant ingen forskjell mellom benfriske og osteoporotiske dyr og konkluderer med at brudd hos osteoporotiske rotter gror som normalt. Solberg og medarbeidere har også studert enzymet tartrate-resistant acid phosphatase (TRAP) som blant annet produseres og skilles ut fra bennedbrytende celler. TRAP er økt i blodet hos pasienter med osteoporose. Gruppen undersøkte rotter med forstyrrelser i skjellettstoffskiftet og fant økt TRAP i de bendannende cellene hos osteoporotiske rotter. Gruppen fant også TRAP sammen med en faktor som skilles ut fra bendannende celler (RANKL) og som regulerer bennedbrytningen. Dette taler for at TRAP kan ha flere oppgaver i ben, og gruppen foreslår at TRAP har en rolle i reguleringen av bennedbrytning og/eller er et signalmolekyl i koblingen mellom bennedbrytning og benoppbygging.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 26. mars 2014 08:58