Disputas: Andreas Lossius - Immunologi/nevrologi

Cand.med. Andreas Lossius ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epidemiological and Immunological Studies on Environmental Risk Factors in Multiple Sclerosis.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Finn Sellebjerg, Danish Multiple Sclerosis Research Center, Rigshospitalet, København, Danmark.

2. opponent: Professor Jan Lünemann, Institut für Experimentelle Immunologie, Universität Zürich, Sveits.

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Iver Arne Langmoen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor Espen Dietrichs, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Trygve Holmøy, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.
 

Sammendrag

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom i hjerne og ryggmarg. Epstein-Barr virus (EBV), som kan gi kyssesyke, og lave nivåer av vitamin D er mulige risikofaktorer for å utvikle MS, men mekanismene bak dette er ukjente. Lege og forsker Andreas Lossius viser at immunceller rettet mot EBV akkumuleres i spinalvæsken til individer med MS, og til en viss grad også ved andre typer betennelser i hjernen. Vitamin D har viktige effekter på immunsystemet, og i avhandlingen viser Lossius at vitaminet kan påvirke egenskapene til immuncellene fra spinalvæsken. Funnene tyder imidlertid ikke på at det er noen sammenheng mellom EBV og et lavt vitamin D-nivå hos individer som får MS.

I avhandlingen undersøkes sammensetningen av en bestemt type immunceller i spinalvæsken – T-celler – på et svært detaljert nivå. Avhandlingen viser også at kyssesyke, som skyldes EBV, rapporteres hyppigere i Norge enn i Italia – og oftere om vinteren enn om sommeren. Én av forklaringene på dette kan være endringer i immunsystemet, som skyldes ulik grad av soleksponering og produksjon av vitamin D.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 26. feb. 2014 10:25 - Sist endret 27. feb. 2014 07:12