Disputas: Marianne Aarstad Merok - Kolorektal kreft

Cand. med. Marianne Aarstad Merok ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Genetic and clinical prognostic markers for colorectal cancer.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent Helgi Birgisson, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala Universitet, Sverige

2. opponent: Professor Olav Dahl, Klinisk Institutt 2, Universitetet i Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Annetine Staff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kjell Magne Tveit, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Arild Nesbakken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forbedret identifisering av pasienter med god og dårlig prognose etter operasjon for kreft i tykktarm eller endetarm.

Etter operasjon for kreft i tykktarmen, vil de pasientene som har spredning til lymfeknuter (stadium III) få tilbud om cellegiftbehandling. Pasienter som ikke har spredning til lymfeknuter (stadium I-II) eller som har kreft i endetarmen, får ikke slik behandling. Dette er en grov inndeling som kun i begrenset grad skiller de med høy og lav risiko for tilbakefall og død. Mange pasienter får derfor behandling de ikke trenger, mens andre pasienter burde fått tilbud om slik behandling.

I sin avhandling “Genetic and clinical prognostic markers for colorectal cancer”, har lege Marianne Aarstad Merok analysert data og vev fra nesten 1000 pasienter behandlet for kreft i tykktarm og endetarm ved Aker Universitetssykehus. Hun finner at antall undersøkte lymfeknuter har betydning for prognose ved tykktarmskreft i stadium II  og at forholdet mellom antall lymfeknuter med spredning og det totale antallet av undersøkte lymfeknuter har betydning for prognosen i stadium III. For pasienter med tykktarmskreft i stadium II, gir spesifikke endringer i arvematerialet fra kreftsvulstene, såkalt mikrosatelitt ustabilitet (MSI), bedre prognose, mens mutasjon i genet BRAF gir dårligere prognose hos pasienter uten MSI. For kvinner med tykktarmskreft i stadium III, er mutasjoner i KRAS codon 13 assosiert med dårlig prognose.

Disse funnene kan få betydning for hvilke pasienter som i fremtiden skal få tilbud om cellegiftbehandling etter operasjon for kreft i tykktarm og endetarm.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 23. apr. 2014 10:25 - Sist endret 24. apr. 2014 08:17