Disputas: Morten Mattingsdal - Genetikk

Cand. scient. Morten Mattingsdal ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Functional profiling of single-nucleotide polymorphisms associated with bipolar disorder.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Monika Stoll, Genetische Epidemiologie, Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Tyskland
  2. opponent: Associate Professor Ramneek Gupta, Center for Biological Sequence Analysis, Technical University of Denmark, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Vessela Kristensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Benedicte Paus, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ole A. Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Bipolar lidelse har en høy arvelighet som tyder på genetisk predisposisjon. Men fremdeles er de underliggende biologiske prosessene som danner sårbarhet fremdeles lite kjent. Likheten i DNA mellom mennesker er stor, med det finnes forskjeller, særlig noen enkle sekvensvarianter (forkortet SNPs). Disse bidrar til variasjon mellom mennesker, slik som høyde eller hudfarge, men også sårbarhet for å utvikle sykdommer som alvorlige psykiske lidelser. Teknologiske fremskritt har gjort det mulig å bestemme disse enkle SNP-ene i stor skala, men det er en utfordring å sette de genetiske funnene inn i en biologisk kontekst.

I denne avhandlingen har Mattingsdal bruk offentlig tilgjengelig data om arv, gen-funksjon og gen-interaksjoner til å forbedre tolkningen av genetiske resultater. Gjennom å gruppere gener sammen, basert på kunnskap om gen funksjon, har han testet om grupper av relaterte gener er over-representert (såkalt gen-sett analyse). I denne avhandlingen har Mattingsdal utviklet og anvendt metoder for gen-sett analyse og bidratt med følgende resultater. 1) Utviklet en ny metode for å tilordne SNPer til gener, der graden av koblingsulikevekt mellom SNPene inkluderes. Ved å bruke denne metoden øker overenstemmelsen mellom genetiske studier av bipolar lidelse. 2) Utviklet en ny metode for å kombinere SNP data med funksjonell hjerneavbildning (fMRI) vha. gen-sett analyse, der Mattingsdal finner biologiske relevante men ikke statistisk signifikante funn, relatert til hjerneaktivering 3) I den siste studien har Mattingsdal brukt kjente protein-interaksjoner innen gen-sett analyse av SNPer assosiert med bipolar lidelse. I denne studien oppdaget Mattingsdal at SNPer i gener som er moderat assosiert med bipolar lidelse og der proteinproduktet interagerer med hverandre er beriket med gener som aktiveres av østrogen.

Avhandlingen har bidratt til økt forståelse og utviklet metoder for å tolke SNP data samt foreslår en rolle for østrogen aktiverte gener innen bipolar lidelse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

 

Publisert 20. aug. 2014 13:45 - Sist endret 21. aug. 2014 08:03