Disputas: Roy Bjørkholt Olsen - Anestesiologi

Cand.med. Roy Bjørkholt Olsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Functional interactions between the cardiovascular and pain regulatory systems. Findings from a cross-sectional study, with special reference to blood pressure-related hypoalgesia and impact of chronic pain.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Lars Arendt Nielsen, Center for Sanse-Motorisk Interaktion, Aalborg Universitet, Danmark
  2. opponent: Professor Petter Chr. Borchgrevink, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Ellen-Cecilie Treu Røe, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ulf Kongsgaard, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Audun Stubhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Roy Bjørkholt Olsen har i en stor befolkningsundersøkelse undersøkt hvordan blodtrykk og smerte påvirker hverandre. Mer enn 10 000 personer har gjennomgått måling av smertefølsomhet og blodtrykk som en del av den sjette Tromsøundersøkelsen (2007/2008).

I sin avhandling Functional interactions between the cardiovascular and pain regulatory systems. Findings from a cross-sectional study, with special reference to blood pressure-related hypoalgesia and impact of chronic pain har Roy Bjørkholt Olsen og hans medarbeidere vist at personer med økt blodtrykk i hvile, har lavere smertefølsomhet målt med isvannstest enn personer med lavere blodtrykk. Dette fenomenet kalles blodtrykksrelatert hypoalgesi. Sammenliknet med tidligere, mindre studier har de for første gang vist denne sammenhengen i et stort, uselektert utvalg av en befolkning.  Kvinner hadde en betydelig større grad av blodtrykksrelatert hypoalgesi enn menn.

Alle deltakerne i studien ble spurt om de hadde kroniske smerter. Olsen og medarbeidere fant økt forekomst av høyt blodtrykk blant deltakerne med kroniske smerter. De som rapporterte å ha kroniske smerter, hadde også halvert grad av blodtrykksrelatert hypoalgesi. Endringer i blodtrykk og puls under isvannstesten ble også sammenliknet hos de med og uten kronisk smerte, uten at man fant noen forskjeller av sikker betydning.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 28. nov. 2014 08:27