Disputas: Jonas Paulsen - Bioinformatikk

M.Sc. Jonas Paulsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Inferential analysis of genomic 3D organization.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Jörg Langowski, Deutsches Krebsforschungszentrum, Heidelberg, Tyskland
  2. opponent: Professor Nick Gilbert, University of Edinburgh, UK
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Bettina Kulle Andreassen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Vessela Kristensen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Eivind Hovig, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Cellenes DNA er pakket og foldet sammen i cellekjernen på en måte som gjør at ulike gener er i kontakt med hverandre i det tre-dimensjonal rommet. Grunnet banebrytende framgang i evnen til å sekvensere DNA, har man i løpet av de siste årene vært i stand til å kartlegge den tredimensjonale organiseringen av DNA med tilhørende proteiner i cellekjernen, ved hjelp av teknikker som Hi-C og ChIA-PET. Denne typen teknologier åpner opp helt nye muligheter til å trenge dypere inn i hvordan den romlige organiseringen av arvematerialet danner et utgangspunkt for hvordan gener kan reguleres og endres dynamisk som svar på ytre impulser.

I sin avhandling Inferential analysis of genomic 3D organization har Jonas Paulsen utviklet statistiske modeller og analyseverktøy for å gjøre det mulig å undersøke den tredimensjonale plasseringen av gener og andre genomiske elementer i cellekjernen, basert på slike teknologier.

Disse modellene vil gjøre det mulig å få innblikk i det komplekse samspillet mellom arvematerialets organisering og mekanismer som påvirker cellenes regulering og utvikling. Slik innsikt kan videre danne grunnlag for forståelsen av mekanismene som fører til dannelsen av sykdommer som for eksempel kreft.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 3. des. 2014 12:50 - Sist endret 16. des. 2014 08:02