Disputas: Magnhild L. Pollestad Kolsgaard - Fedme blant barn og ungdom

Cand. sient. Magnhild L. Pollestad Kolsgaard ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cardiometabolic risk factors and obesity treatment in children and adolescents. The Oslo Adiposity Intervention Study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Claude Marcus, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige

2. opponent: Førsteamanuensis Rønnaug Ødegård, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Trond H. Diseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Lene Frost Andersen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Det er anslått at 15-20 % av barn og unge i Norge har overvekt eller fedme. Verdens helseorganisasjon utpeker overvekt og fedme til en av de mest alvorlige helsetrusler på grunn av overvektens betydning for utvikling av hjerte- og karsykdommer, diabetes type 2 og muskel- skjelettsykdommer. Man ser risikofaktorer for å utvikle disse sykdommene allerede hos barn og ungdom.

Klinisk ernæringsfysiolog og forsker Magnhild P. Kolsgaard har sett på risikofaktorer for hjerte- og karsykdom hos barn og unge med overvekt/fedme som har hatt oppfølging i behandlingstilbudet Stor & Sterk ved Barneklinikken, Oslo universitetssykehus.  Blant 230 barn/ungdom hadde de som reduserte sin overvekt etter 1 års oppfølging i Stor & Sterk forbedring i flere risikofaktorer for hjerte- og karsykdom mens de som økte sin overvekt hadde en forverring i flere risikofaktorer.

Sammenlignet med de norske hadde en høyere andel av barna/ungdommene med pakistansk, tyrkisk og tamilsk bakgrunn metabolsk syndrom dvs. tre eller flere av følgende risikofaktorer; høyt blodtrykk, økt midjemål, høyt blodsukker, lavt HDL-kolesterol og økte triglyserider.  Dette kan tyde på at disse etniske gruppene har en økt sårbarhet for å få opphopning av risikofaktorer for hjerte- og karsykdom.

Fettvevet i kroppen skiller ut signalstoffer kalt adipokiner som kan ha både betennelsesøkende og betennelsesdempende egenskaper. Visfatin er et adipokin med antatt betennelsesøkende egenskaper, mens adiponektin er vist å ha betennelsesdempende egenskaper. I vår studie så hadde barna/ungdommene med metabolsk syndrom høyere nivåer av visfatin enn de uten metabolsk syndrom. Nivået av visfatin økte med økende antall risikofaktorer for metabolsk syndrom mens nivået av adiponektin sank. Dette kan bidra til en svak betennelse i kroppen som kan ha betydning for utviklingen av metabolsk syndrom.

Forskningen kan ha betydning for hvordan vi forebygger og behandler overvekt og fedme hos barn og ungdom.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

 

Publisert 30. apr. 2014 10:57 - Sist endret 2. mai 2014 09:39