Disputas: Ewa Pomianowska - Kirurgisk onkologi

Cand.med. Ewa Pomianowska ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pancreatic Head Adenocarcinomas - Histopathologic Evaluation and Prognostic Factors.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Roland Andersson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Lars A. Akslen, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Solveig Norheim Andersen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ola Røkke, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Instituttleder og professor Ivar Prydz Gladhaug, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Standardisert patologisk undersøkelse og korrekt evaluering av lymfekjertel metastasering og COX-2 ekspresjon er viktig for pasienter operert for kreft i bukspyttkjertelhode.

Lege og forsker Ewa Pomianowska har påvist at kreftsvulster som er lokalisert i bukspyttkjertelhode, langt oftere enn tidligere kjent oppstår i gallegangen, ampullen og tolvfingertarmen enn i selve bukspyttkjertelvevet. Hun har også vist at betennelsesfaktorer og interaksjoner mellom kreftceller og støtteceller i svulstene kan ha stor betydning for behandling og mulighetene for å forutsi langtidsprognosen.

I sin avhandling Pancreatic Head Adenocarcinomas - Histopathologic Evaluation and Prognostic Factors har Ewa Pomianowska og hennes medarbeidere studert 230 pasienter operert i perioden 1998 - 2011 ved Rikshospitalet på grunn av mistanke om bukspyttkjertelkreft. 

Presis og standardisert patologisk undersøkelse av svulstene viste at langt flere pasienter hadde kreft utgående fra naboorganene som gallegang, ampullen og tolvfingertarmen enn fra selve bukspyttkjertelen. Langtidsprognosen for de fire typer svulster er veldig forskjellige og er blant annet avhengig av spredningsmønsteret til lymfekjertler. Forholdet mellom lymfeknuter med kreftspredning og totalt antall lymfeknuter fjernet under operasjon er den mest nøyaktige indikatoren for prognosen ved bukspyttkjertelkreft. 

En annen viktig prognostisk faktor hos pasienter med kreftsvulster i bukspyttkjertelhode er høyt nivå av betennelsesenzymer, blant annet COX-2.  Ewa Pomianowska har i sine studier vist at COX-2 ekspresjon har gunstig effekt for videre forløp hos disse pasientene. Dette har sammenheng med hvor fort og på hvilken måte kreftceller deler seg og hvordan de påvirker ikke ondartete støtteceller som også befinner seg i svulsten.

På bakgrunn av disse resultater kan pasienter som i fremtiden blir operert på grunn av kreft i bukspyttkjertelhode få bedre og mer målrettet behandling og sikrere vurdering av langtidsprognosen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 26. nov. 2014 09:43 - Sist endret 27. nov. 2014 11:44