Disputas: David Quigley - Genetikk

M.A. David Quigley ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Rewiring of Genetic Networks in Breast and Skin Cancer Progression.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Morag Park, Department of Biochemistry, McGill University, Montreal, Canada
  2. opponent: Professor Rune Linding, Biotech Research and Innovation Centre, Københavns Universitet, Danmark
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Odd Olai Aalen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Gunnar Sæter, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne-Lise Børresen-Dale, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Brystkreft er den hyppigst kreftform blant kvinner i Norge, og antas å skyldes en kombinasjon av både miljø-faktorer og arvelige faktorer. Brystkreft er en heterogen sykdom, med mange ulike undergrupper, og kan klassifiseres på forskjellige måter, patologisk og molekylært. Brystkreft kan skilles i to hovedgrupper basert på om de uttrykker østrogen-reseptor eller ikke og dermed er avhgig av østrogen for å vokse. I den senere tid har flere store befolkningsstudier vist, gjennom helgenom analyser, at de genvariasjoner som predisponerer for brystkreft, i all hovedsak, kun gir en risiko for østrogenreseptor-positive bryst tumorer. Østrogen har både en lokal og en systemisk effekt på immunforsvaret vårt; det påvirker alt fra respons til inflammasjon, samt svulstens mikromiljø.

I sin avhandling, "Rewiring of Genetic Networks in Breast and Skin Cancer Progression”, har David Quigley kombinert analyser av genuttrykk med studier av nedarvede genvariasjoner som predisponerer for brystkreft, samt tilstedeværelsen av mutasjoner i tumor. Dette ble gjort for å studere hvordan den genetiske arkitekturen varierer mellom subgrupper av brystkreft. I den første studien undersøkte han hvordan de nedarvede genvariasjonene påvirker genuttrykket i normal bryst og i svulster. Han identifiserte en subtype-spesifikk effekt av en tidligere identifisert risiko-genvariant på kromosom 5p12. I den andre studien identifiserte han en hittil ukjent sammenheng mellom østrogen reseptor status, adaptiv immunrespons og somatisk inaktiverng av tumorsuppressorgenet TP53. I det tredje arbeidet utforsket han genuttrykk i bryst- svulster sammenlignet med normalt brystvev. Sammenheng mellom alder, inflamasjon, og østrogen aktivitet ble undersøkt i lys av tumorprogresjon. Den siste studien er utført i samarbeid med Professor Allan Balmain ved University of California, San Francisco. Her ble det benyttet en musmodell for hudkreft for å undersøke effekten av en eksogen vekst-stimulering på den genetiske arkitekturen i huden. Til sammen viser disse resultatene at for å forstå effekten av genetiske forandringer, både medfødte og somatiske, på phenotypen, må man studere disse i sammenheng med svulstens molekylære kontekst (genuttrykk, epigenetiske forandringer) og pasient-egenskaper som alder, BMI,og inflamasjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 15. okt. 2014 10:20 - Sist endret 17. okt. 2014 15:57