Disputas: Harald Bull Ragnum - Kreftforskning

Cand. med. Harald Bull Ragnum ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Hypoxia in prostate cancer: Gene expression profiling in relation to disease aggressiveness and treatment interventions.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Robert Bristow, Department of Radiation Oncology, Princess Margaret Cancer Centre, University of Toronto, Canada
  2. opponent: Professor Anders Bjartell, Division of Urological Cancers, Department of Clinical Sciences, Lund University Malmö, Sweden
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kirsten Bjørklund Holven, Department of Nutrition, Institute for Basic Medical Science, University of Oslo

Leder av disputas

Professor Nina Aass, Institute for Clinical Medicine, University of Oslo

Hovedveileder

Researcher Heidi Lyng, Department of Radiation Biology, Institute for Cancer Research, Oslo University Hospital, Radiumhospitalet

Sammendrag

Prostatakreft er den hyppigste kreftsykdommen hos menn. Den viser et varierende forløp fra pasient til pasient, og med dagens undersøkelser er det vanskelig å bestemme riktig behandlingsintensitet. I tillegg vil en stor andel av pasientene med aggressiv sykdom få tilbakefall til tross for intensiv behandling. Man har tidligere vist at hypoksiske kreftsvulster, dvs. svulster med lite oksygen, er aggressive og responderer dårlig på stråleterapi. Ved å undersøke endringer i uttrykk av gener og proteiner i disse svulstene, håper man avdekke nye behandlingsmetoder og flere verktøy for å velge riktig behandlingsintensitet.

I denne avhandlingen har cand.med. Harald Bull Ragnum og medarbeidere funnet endringer i biologiske prosesser i hypoksiske prostatakreftsvulster og identifisert et sett av gener hvor uttrykket viste sammenheng med sykdomsaggressivitet og overlevelse. Man håper arbeidet kan bidra til utvikling av flere verktøy for å kunne skille mellom pasienter med forskjellig aggressivitet i kreftsvulsten, slik at behandlingsintensiteten kan tilpasses bedre.

En stor andel av genuttrykket i disse svulstene var styrt av proteinet hypoksi-induserbar faktor 1 (HIF1). HIF1 og HIF1-avhengig genuttrykk ble videre studert i eksperimentelle dyremodeller og i vevsprøver fra pasienter som gjennomgikk hormonblokade i forkant av stråleterapi. Man fant at HIF1 og HIF1-avhengig genuttrykk sannsynligvis ikke kan brukes for å vurdere svulsthypoksi i denne situasjonen, siden de var nedregulert etter hormonblokade uavhengig av oksygennivå.

Som et mulig tillegg til stråleterapi for pasienter med de mest aggressive kreftsvulstene ble effekter av medikamentet vorinostat undersøkt i prostatakreftcellelinjer. Vorinostat økte effekten av stråling i den mest stråleresistente  cellelinjen, også ved bestråling med lite oksygen til stede, og er derfor et lovende fremtidig supplement til stråleterapi mot aggressive prostatakreftsvulster.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 3. juni 2014 10:38