Disputas: Reidunn Jetne Edelmann - Inflammation and Vascular biology

Cand.med. Reidunn Jetne Edelmann ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden p.hd. (philosophiae doctor): Molecular mechanisms of endothelial cell quiescence and proinflammatory activation, with focus on Interleukin-33 and the Notch ligand Jagged1

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Michael U. Martin, Institute of Immunology, Justus Liebig University Giessen, Tyskland

2. opponent: Førsteamanuensis Anne-Marte Bakken Kran, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Borghild Roald, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Frode Vartdal, Det medisinske fakultet , Universitet i Oslo

Hovedveileder

Professor Guttorm Haraldsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I sin avhandling Molecular mechanisms of endothelial cell quiescence and proinflammatory activation, with focus on Interleukin-33 and the Notch ligand Jagged1 presenterer lege og forsker Reidunn Jetne Edelmann funn som kan åpne for ny behandling av kroniske betennelsessykdommer.

Endotelceller kler innsiden av alle kroppens blodårer. Det er kjent at endotelet spiller en betydelig rolle i etablering og begrensning av betennelsesprosesser i alle organer. I kroniske betennelsestilstander (e.g. leddgikt og inflammatoriske tarmsykdommer) vil endotelceller være aktiverte. Dette fører til at blodårene uttrykker spesifikke proteiner som kontinuerlig rekrutterer immunceller og betennelsesprosessen holdes ved like. Reidunn Jetne Edelmann presenterer i sin avhandling nye data som viser at Jagged1, et protein i Notch-signalsystemet, fremmer aktivering av endotelceller og at kjente betennelsesreaksjoner i disse cellene kan hemmes ved blokkering av Jagged1 signalering. Ved bruk av avanserte metoder, inkludert mikromatrise- og RNA interferens (RNAi) teknologi, dyreforsøk og immunfarging av pasient materiale, viser Edelmann at Jagged1, og Notch signalering, kan representere et mål for nye antiinflammatoriske legemiddel.

I tillegg demonstrerer arbeid I, II og IV i avhandlingen at: (I) Notch signalering regulerer uttrykket av Interleukin-33 (IL-33), en kjent markør for ikke-aktivert ”quiescent” endotel, (IV) kjerne IL-33 induseres kraftig i endotel ved adenovirus infeksjon, og (II) ”quiescent” endotel er beskyttet mot proinflammatorisk aktivering av IL-33 når dette frigis fra cellen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 28. mars 2014 10:02 - Sist endret 28. mars 2014 10:21